Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 13.1.2020 at 23:59

Messages

Enrico Garavelli's picture

Enrico Garavelli

Published, 18.3.2020 at 17:56

Per le note ragioni medico-sanitarie, il corso si trasferisce in remoto. Saranno utilizzati questi strumenti:

- Moodle (https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=9032)
- Zoom Meeting (informazioni sui singoli incontri, con identificativo del meeting e password, verranno fornite via e-mail).

CALENDARIO DELLE LEZIONI
- 23.3. 10.15-
- 30.3 10.15-
- 6.4. 10.15-
- 20.4. 10.15-
- 27.4. 10.15-

Helsinki, 18 marzo 2020

Enrico Garavelli

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 3.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 17.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 24.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 9.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 16.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 23.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 30.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 6.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Kielten maisteriohjelman opinnot.

Italian opintosuunnan ydinkompetenssit.

Opintojakso on pakollinen Italialaisen filologian opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille sekä niille, jotka suorittavat aineenopettajan pedagogiset opinnot.

Proseminaari.

Kurssin aikana opiskelija perehtyy italialaisen käytännön mukaiseen tieteelliseen kirjoittamiseen ja syventää tietouttaan erilaisista kieli- ja/tai kirjallisuustieteellisistä tutkimusmetodeista. Hänen valmiutensa tieteellisen tutkielman laatimiseen ja sen selkeään jäsentämiseen vahvistuvat.

Samalla hän oppii entistä tehokkaammin käyttämään hyväkseen erilaisia, etenkin elektronisen tiedonhaun apuvälineitä soveltaen lähteiden tulkinnassa kriittistä ajattelua ja niiden lainaamisessa eettisiä periaatteita.

Hän osaa hankkia itsenäisesti tarvittavaa tietoa perehtyäkseen aihepiiriin laajemmin myös sähköisten apuvälineiden ja ryhmätöiden avulla.

Samanaikaisesti graduseminaarin kevätlukukauden osuuden kanssa.

Kevätlukukausi (3. ja 4. periodit).

Kurssilla tutustutaan erilaisiin kieli- ja kirjallisuustieteellisiin tutkimusmetodeihin ja niiden hyödyntämiseen tutkimuksessa, käsitellään erityyppisiä, etenkin argumentoivia tekstejä, paneudutaan tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin, harjoitellaan mm. elektronista tiedonhakua, käydään läpi yleisluontoisia tieteellisiä käytänteitä ja tieteellisessä (humanistisessa) tekstissä usein esiintyviä kielellisiä rakenteita.

Lisäksi tehdään kirjallisia kotitehtäviä ja keskustellaan mm. ennalta annetuista aiheista.

- ryhmä/parityöt

- suulliset esitykset

- oppimistehtävät

- sähköisten apuvälineiden hyödyntäminen

- mahdollisuuksien mukaan, yhteistyö muiden koulutusohjelman opintosuuntien kanssa.

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

- säännöllinen läsnäolo

- aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä

- aikataulun noudattaminen

- tehtävien suorittaminen

- kyky soveltaa tietoja annettuun tehtävään tai aineistoon

- muut mahdolliset oppimistehtävät.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä työskentelynä.