Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 13.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 3.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 10.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 17.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 24.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 9.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 16.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 23.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 30.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 6.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Kielten maisteriohjelma.

Pakollinen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson käytyään opiskelija osaa valita sopivat italialaiset vastineet suomenkielisen alkutekstin tyylin ja rekisterin välittämiseen. Hän pystyy käyttämään monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja perustelemaan tekemiään valintoja.

Maisteriopintojen ensimmäisenä opintovuotena. 3. ja 4. periodi.

Kurssin aikana käsitellään vaativia, eri rekistereitä edustavia tekstejä. Niitä myös analysoidaan lingvistisen kontrastiivisen analyysin keinoin.

käytännön sovellukset esitetystä kielioppi- sekä käännösteoriasta: suulliset ja kirjalliset harjoitukset

-parityöskentely

-jatkuva palaute

-aikataulun noudattaminen

-sähköisten resurssien hyödyntäminen.

Arviointi asteikolla 0-5

Kaikki kirjalliset käännös- ja referointitehtävät arvostellaan ja ne vaikuttavat arvosanaan. Arvioinnissa otetaan huomioon myös aktiivisuus tunnilla, ryhmätyöskentelyssä, aikataulun noudattaminen ja säännöllinen läsnäolo.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä työskentelynä.