Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 15.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 19.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 26.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 11.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 18.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 25.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 1.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 8.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Kielten maisteriohjelman opinnot.

Opintojakso on vaihtoehtoinen Italialaisen filologian opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Muita kielitieteen opintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan tietämys Italian nykykielitieteestä ja siihen liittyvästä tutkimuksesta on syventynyt ja hänellä on laajempi näkökulma italianistiikan lähestymistapoihin.

Opintojakson voi suorittaa missä tahansa maisteriopintojen vaiheessa.

Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat ovat tarjolla jatkuvasti. Ks. kohta opintojakson toteutus.

Opintojakson sisältö riippuu vastuuopettajan valitsemista aiheista sekä työskentelytavoista.

a) Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

b) sovitaan kuulustelijan kanssa.

Suoritusvaihtoehto a):

- luento-opetus

- ryhmä/parityöt

- suulliset esitykset

- oppimistehtävät

- mahdolliset vierailuluennot.

Suoritusvaihtoehdot a) ja b):

- sähköisten apuvälineiden hyödyntäminen (esim. tekstitietokantoja).

Arviointi asteikolla 0-5.

a) Arvioinnissa otetaan huomioon

- opittujen sisältöjen soveltaminen loppukuulustelussa

- säännöllinen läsnäolo

- aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä

- aikataulun noudattaminen

- muut mahdolliset oppimistehtävät.

b) Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi kirjatentissä osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuun tehtävään tai aineistoon.

Opintojakso suoritetaan a) luentomuotoisella kurssilla tai b) tiedekuntatentin yhteydessä suoritettavana kirjatenttinä.