Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Kielten maisteriohjelman opinnot.

Valinnainen opintojakso kokonaisuudessa Nykypäivän italia – kieli ja kielitiede.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt italian kielen alueelliseen, sosiaaliseen, kielenkäyttötilanteeseen ja -kanavaan perustuvaan kielen variaatioon ja sen ilmenemismuotoihin. Hän kykenee tunnistamaan ja analysoimaan erilaisten tekstinäytteiden keskeisimmät kielelliset piirteet, niiden rekisterin jne.

Opintojakso voidaan suorittaa missä tahansa maisteriopintojen vaiheessa.

Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat ovat tarjolla jatkuvasti. Ks. kohta Opintojakson toteutus.

-italian kielen variaation eri muuttujat

-variaation eri ilmenemismuodot

-tekstinäytteiden analysointi.

a) ilmoitetaan opetuksen yhteydessä

b) Kirjatenttiin luettava kirjallisuus sovitaan kuulustelijan kanssa.

Suoritusvaihtoehto a):

-luento-opetus

-ryhmä- / parityöt

-suulliset esitykset

-muut oppimistehtävät.

Arvosteluasteikko 0-5.

Suoritusvaihtoehto a):

Arvioinnissa otetaan huomioon

-opittujen sisältöjen soveltaminen oppimistehtävissä

-säännöllinen läsnäolo

-aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä

-muut mahdolliset oppimistehtävät.

Suoritusvaihtoehto b):

Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi kirjatentissä osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuun tehtävään tai aineistoon.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

a) luentokurssi tai b) tiedekuntatentin yhteydessä suoritettava kirjatentti.