Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

上級日本語2

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on pakollinen Aasian kielet/japani opintosuunnassa ja japanin aineenopettajaksi opiskeleville. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kurssit Japani 1-3 ja Japanin keskustelukurssi (tai saavuttaneet vastaavan tason esim. japanilaisen yliopiston kielikursseilla) tai jotka on hyväksytty Kielten maisteriohjelman opintosuuntaan Aasian kielet/japani.

Huom! Jos et ole suorittanut edeltäviä Helsingin yliopiston japanin kielen opintosuunnan tai (Itä-)Aasian tutkimuksen pääaineen kursseja Japani 1-3 ja Japanin keskustelukurssi eikä sinua ole hyväksytty Kielten maisteriohjelman opintosuuntaan Aasian kielet (japani), ota yhteyttä japanin kielen yliopistonlehtori Riikka Länsisalmeen ja kurssin opettajaan ennen ilmoittautumista.

上級日本語2 Japanin syventävät opinnot 2-kurssin muuttuneet opetusjärjestelyt

Japanin syventävät opinnot 2-kurssi annetaan etäopetuksena ma 16.3.2020 lähtien kurssin loppuun asti. Etäopetuksen sisältö ja opetustapa vastaavat mahdollisimman paljon lähiopetuksessa toteutettua. Loppukoe suoritetaan etätenttinä alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Opiskelijat saavuttavat kurssin suunnitellut osaamistavoitteet. Opiskelijoilla on myös oikeus uusintatenttiin.

Loppukokeissa testataan, kuinka paljon opiskelijat ovat oppineet etäopiskelun sisältöä ja osaavat soveltaa sitä kielen käyttöön, siksi opiskelijoiden on tärkeä tehdä huolellisesti etätehtävät. Annamme määräajan jokaiselle tehtävälle, koska määräaika yleisesti auttaa opiskelijoiden opintoja.

Moodlen keskustelualue avataan ja opiskelijat voivat kysyä mitä tahansa kysymyksiä Japanin syventävät opinnot 2-kurssin assistentti Mio Tamakoshilta ja meiltä ja kommentoida toisilleen japaniksi, suomeksi ja englanniksi milloin vaan. Toivottavasti tämä auttaa teitä opiskelemaan ja tukemaan toisianne.

Päätimme, että emme käytä live-striimausta tai Zoomia tms., koska yliopiston tekininen kapasiteetti ei välttämättä mahdollista sitä. Pe 3.4. uusintakokeiden suorittajille annetaan yksityiskohtainen ohje myöhemmin.

Etäopetuksen järjestäminen:

- Lähiopetus vaihdetaan etäopetukseksi. Seuraa Moodlessa ohjeita ja opiskele itsenäisesti kotona. Kieliopin ja kanjien opiskeluun annetaan lisämateriaaleja ja lisäharjoituksia. Tee lisäharjoitukset lisämateriaaleja hyväksi käyttäen ja palauta tehtävät määräaikaan mennessä. Ainoastaan kirjoitustehtäviä kommentoidaan, mutta ratkaisut kaikkiin tehtäviin annetaan Moodlen kautta.

- Kimatsu-koe ja kanji-tentti suoritetaan etänä. Tenteistä saatte yksityiskohtaisen aikataulun ja ohjeet mahdollisimman pian.

- Loppuarvosana (0-5) määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.
月曜日クラス 50%(文法試験 25%、課題提出 25%)
水曜日クラス 50%(漢字試験 30%、課題提出20%)

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 6.1.2020 at 23:59

Interaction

Kurssin opettaja: Rie Fuse, Sachiko Sosa.

Koko kurssista vastaa japanin kielen yliopistonlehtori ja Japanin-tutkimuksen dosentti Riikka Länsisalmi.

Kurssiosiokohtaiset asiat ja kysymykset: Rie Fuse ja Sachiko Sosa.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 3.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 17.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 19.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 24.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 26.2.2020
10:00 - 12:00
Mon 9.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 11.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 16.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 18.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 23.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 25.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 30.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 1.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 6.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 8.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.4.2020
10:00 - 12:00
Wed 29.4.2020
10:15 - 11:45

Material

1. ニューアプローチ中上級日本語 完成編 / Nyuapurochi chujokyu nihongo, kanseihen, 2002 or newer edition, Gobun kenkyusha, 978-4-931315129
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=10878&pt=4 

2. Kanji in Context, Workbook, vol. 2, A Study System for Intermediate and Advanced Learners [Revised Edition], 9784789015318
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=7704&page=1&pt=4&disp_count=20&...

Tiedustelut:
Suomalainen Kirjakauppa Oy,
Aleksanterinkatu 23, 00100 Helsinki
Puh. 010 405 4200
helsinki.aleksi@suomalainen.com
Lisäksi opettajan kokoamat materiaalit Moodlessa.

Conduct of the course

半年の言語コース。月曜日と水曜日各クラスそれぞれ、最低75%の出席が必要。出席が75%未満の場合、評価の対象としない。

コース期間中に、定期試験2回、漢字試験2回、作文課題1回、インタビュー課題1回、各課修了後の復習テストを実施する。復習テストは、復習のために実施し、評価に含めない。

コース評価は、以下の通りに行う: 月曜日クラス 50%(定期試験 25%、課題提出 25%)、水曜日クラス 50%(漢字テスト 30%、課題提出 20%)

Saat vanhojen vaatimusten mukaista Japani 4 (10 op)/Japanin kielen syventävä kurssi (WAJ311) -opintojaksoa vastaavan suorituksen osallistumalla syksyllä uusien vaatimusten mukaiselle opintojaksolle KIM-JA301 Japanin syventävät opinnot 1 (5 op) ja sen hyväksytysti suoritettuasi kevään jatko-osiolle KIM-JA302 Japanin syventävät opinnot 2 (5 op).

Ks. vastaavuustaulukot weboodista:
https://weboodi.helsinki.fi/hy/vl_kehys.jsp?MD5avain=96661ad4-fa79-4a78-...

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille pää- ja sivuaineopiskelijoille, jotka opiskelevat japanin kieltä pää- tai sivuaineena Aasian kielet ‑opintosuunnassa, ja japanin aineenopettajaksi opiskeleville.

Opintojakso on pakollinen myös Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille, joiden pääkieli on japani ja jotka ovat suorittaneet vaaditut edeltävät opinnot. Heidän tulee ottaa yhteyttä japanin kielen yliopistonlehtoriin hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista.

Opintojaksolle hyväksytään korkeintaan 20 tutkinto-opiskelijaa seuraavassa järjestyksessä:
1) Aasian kielet -opintosuunnan ja Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman pääaineopiskelijat, joiden kieli on japani;
2) muut kielten maisteriohjelman opiskelijat (etusija japani sivuaineena -opettajan pätevyyttä opiskelevilla);

3) Aasian tutkimukseen erikoistuvat kulttuuri- ja aluetutkimuksen maisteriohjelman pääaineopiskelijat;
4) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa japanin kielen kursseja osana tutkintoaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on vastattava pakolliseen lisätietokysymykseen, mihin edellisistä ryhmistä hän kuuluu. Jos tietoa ei anneta, ilmoittautumista ei voida hyväksyä.

Japanin syventävät opinnot 1 (5 op) ja kielten kandiohjelman japanin kielen opintosuunnan perus- ja aineopinnot tai niitä vastaavat opinnot. Suositus on, että opiskelija on suorittanut kieliopintoja vaihdossa tai kieliharjoittelussa Japanissa ennen opintojaksoa.

Kielitieteen ja kielipedagogian, kirjallisuuden ja kääntämisen opinnot, Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman (nyky-)Aasiaa käsittelevät opintojaksot ja muut Aasian tutkimuksen ja asiantuntijuuden ja ammattitaidon kehittymistä tukevat opintokokonaisuudet.

Opintojakson jälkeen opiskelijan kielitaito vastaa pääosin ja soveltuvasti yleiseurooppalaisen viitekehyksen (EVK/CEFR) ja JF Standard for Japanese-Language Education -kuvausten tasoa B.2.2 toimiva itsenäinen kielitaito tai ylittää sen. (Tasokuvaus tarkentuu, kun akateemiseen japanin kielen opetukseen räätälöity matriisi JLPTUFS Can-do List valmistuu.) Opiskelija:

 • tuntee suullisen ja kirjallisen kommunikaation tyylien ja rekisterien erityispiirteet ja osaa mukauttaa omaa viestintäänsä tilanteen vaatimalla tavalla;
 • pystyy (apuvälineitä käyttäen) lukemaan ja ymmärtämään autenttisia tekstejä kuten sanomalehti- ja asiatekstejä, nykykirjallisuutta ja omaa/ennalta valittua tutkimusaluetta käsitteleviä tieteellisiä tekstejä sekä keskustelemaan niistä;
 • on oppinut luku- ja tekstianalyysitekniikkaa ja keinoja lukunopeuden kehittämiseen;
 • ymmärtää äidinkielenpuhujien suullisia esityksiä ja erityyppisiä mediatekstejä;
 • kykenee hyödyntämään japaninkielisiä lähteitä ja valmistamaan yksin tai pari-/ryhmätyönä suullisen esityksen ja tuottamaan tekstejä;
 • hallitsee laajasti keskeistä yleiskielen sanastoa, kompleksisia syntaktisia ja diskurssirakenteita ja fraseologiaa;
 • ymmärtää n. 1 500 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä kontekstissaan;
 • on kehittänyt ääntämistään sekä prosodisia ja paralingvistisiä viestinnän keinojaan;
 • osaa arvioida omaa ja muiden osaamista ja hahmottaa omaa viestijäkuvaansa;
 • omaa valmiudet toimia koulutus- ja ammattialansa työtehtävissä ja arvioida, ylläpitää ja kehittää taitojaan edelleen.

Maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. Lukukauden mittainen opintojakso syys- tai kevätlukukaudella kerran lukuvuodessa. Tarkista ajoitus opetusohjelmasta.

Taitojen kehittämistä integroidusti yllä listattujen osaamistavoitteiden mukaisesti opetusohjelmassa ja kurssilla vaaditun kirjallisuuden ja aineistojen avulla oppimistehtävissä ja aktiviteeteissa tunneilla ja tuntien ulkopuolella sekä itsenäisesti että ryhmässä. Tarkempi kuvaus ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Yllä esitellyn kurssityöskentelyn ohessa esimerkiksi digitaalisen teknologian ja aineistojen hyödyntäminen, portfoliotyöskentely, tandem- ja muut projektit ja/tai vierailijat/vierailut.

Arviointiasteikko: 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella. Arviointi on jatkuvaa ja siinä huomioidaan erityisesti läsnäolo, aktiivinen osallistuminen, suulliset ja kirjalliset tuotokset tunneilla, oppimistehtävistä suoriutuminen ja niiden palauttaminen vaaditussa ajassa, kokeissa menestyminen, soveltuva itse- ja vertaisarviointi sekä aktiivinen asenne omien taitojen ja opetustapahtuman kehittämiseen (esimerkiksi itse ehdotetut oppimista ja osaamistavoitteiden toteutumista tukevat aineistot, materiaalit, digitaaliset resurssit ja kekseliäät toteutustavat).

Integroitu kurssi ja siihen sisältyvät oppimistehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset ja harjoitukset, kokeet, mahdolliset projektityöt sekä huolellinen valmistautuminen tunneille.

Kurssin läpäiseminen edellyttää pakollista läsnäoloa tunneilla ja tehtävien ja kokeiden hyväksyttyä suorittamista.