Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

概要
本講座では、日本語を題材とした談話を記述・分析するための方法論を学びます。近刊かつ重要な論文を取り上げます。主要な方法論の基本的概念や理論を身につけ、学んだ理論をもとに日本語の資料を分析します。日本語で書かれた論文にも親しみます。

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 29.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 1.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 5.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 8.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 12.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 15.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 19.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 22.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 26.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 29.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 3.12.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.12.2019
10:15 - 11:45
Fri 13.12.2019
10:15 - 11:45

Other teaching

Material

教材は、コース初日に教師が説明する。

Conduct of the course

評価(0−5)は以下の事項に基づく。

1. アンケートへの回答:10月30日までにアンケート回答を提出する(Moodle)。
2. 出席:最低75%の出席を必要とする。出席が75%に満たない場合は評価の対象としない。
3. 各授業前の課題
4. 分析レポート:授業で学んだ方法論・理論を用いて日本語のデータを分析し、フィンランド語でレポートを作成する。
5. 授業中・グループワークでの積極性
6. 評価:分析レポート 70% 課題・授業への参加 30% で評価する。

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille Aasian kielet ‑opintosuunnassa japania opiskeleville ja japanin aineenopettajaksi opiskeleville. Kurssi soveltuu myös Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille, joiden pääkieli on japani ja jotka ovat suorittaneet vaaditut edeltävät opinnot. Heidän tulee ottaa yhteyttä japanin kielen yliopistonlehtoriin hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista.

Opintojaksolle hyväksytään korkeintaan 20 tutkinto-opiskelijaa seuraavassa järjestyksessä:
1) Aasian kielet -opintosuunnan ja Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijat, joiden kieli on japani;

2) muut kielten maisteriohjelman opiskelijat (etusija japani toisena opetettavana aineena -opettajan pätevyyttä opiskelevilla);

3) Aasian tutkimukseen erikoistuvat kulttuuri- ja aluetutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat;

4) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa japanin kielen kursseja osana tutkintoaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on vastattava pakolliseen lisätietokysymykseen, mihin edellisistä ryhmistä hän kuuluu. Jos tietoa ei anneta, ilmoittautumista ei voida hyväksyä.

Kielten kandiohjelman japanin kielen opintosuunnan perus- ja aineopinnot tai niitä vastaavat opinnot. Suositus on, että opiskelija on suorittanut kieliopintoja vaihdossa tai kieliharjoittelussa Japanissa ennen opintojaksoa.

Kielitieteen ja kielipedagogian, kirjallisuuden ja kääntämisen opinnot, Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman (nyky-)Aasiaa käsittelevät opintojaksot ja muut Aasian tutkimuksen ja asiantuntijuuden ja ammattitaidon kehittymistä tukevat opintokokonaisuudet.

Osaamisen kehittäminen jollakin japanin kielitaidon tai kielitieteen osa-alueella, kääntämisessä tai kielitietoudessa. Opintojakson jälkeen opiskelijan kielitaito vastaa pääosin ja soveltuvasti yleiseurooppalaisen viitekehyksen (EVK/CEFR) ja JF Standard for Japanese-Language Education -kuvausten tasoa B.2.1 toimiva itsenäinen kielitaito tai ylittää sen.

Maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. Lukukauden tai yhden periodin mittainen opintojakso kevät- tai syyslukukaudella kerran lukuvuodessa tai joka toinen vuosi. Tarkista ajoitus opetusohjelmasta.

Japanin kielitaidon, kielitieteen, kääntämisen tai kielitietouden osaamista kehittävä kurssi.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Yllä esitellyn kurssityöskentelyn ohessa esimerkiksi digitaalisen teknologian ja aineistojen hyödyntäminen, portfoliotyöskentely, tandem- ja muut projektit tai vierailijat/vierailut.

Arviointiasteikko: 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella. Arviointi on jatkuvaa ja siinä huomioidaan erityisesti läsnäolo, aktiivinen osallistuminen, suulliset ja kirjalliset tuotokset tunneilla, oppimistehtävistä suoriutuminen ja niiden palauttaminen vaaditussa ajassa, kokeissa menestyminen, soveltuva itse- ja vertaisarviointi sekä aktiivinen asenne omien taitojen ja opetustapahtuman kehittämiseen (esimerkiksi itse ehdotetut oppimista ja osaamistavoitteiden toteutumista tukevat aineistot, materiaalit, digitaaliset resurssit ja kekseliäät toteutustavat).

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti joko lähi- tai monimuoto-opetuksena.