Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pakollinen latinan kielen opintosuunnan opiskelijoille.

Latinan aineopinnot.

Tämän opintojakson jälkeen suositellaan suoritettavaksi latinan syventävien käännösharjoitukset.

Opintojakson suorittamalla opiskelija täydentää latinan kielitaitoaan

  • harjaantumalla käyttämään latinan kielen vaativimpia rakenteita
  • tutustumalla entistä tarkemmin morfologiseen variaatioon
  • ymmärtää kielen ilmiöitä myös kielen historiallisen kehityksen kautta
  • osaa käyttää kielikuvia ja muita retorisia tyylikeinoja.

Syventävien opintojen 1. lukuvuosi.
Luentokurssi järjestetään joka kolmas vuosi syyslukukaudella.

Opintojakso perustuu Sjöstrandin laajan kieliopin sisältöön. Siinä huomioidaan klassillisen latinan rakenteiden lisäksi myös tyylioppia sekä kielellisten ilmiöiden kehitystä ja variaatiota.

Opintojakso vastaa Nils Sjöstrandin kieliopin (Ny latinsk grammatik, 1960) laajuutta.
Sjöstrandin kieliopin muoto-opin osuus on saatavissa suomennoksena opintojakson vastuuopettajalta.
Joka kolmas vuosi järjestettävän syntaksin harjoituskurssin yhteydessä voi suorittaa muoto-opin jakson samassa yhteydessä erillisessä kokeessa.

Syntaksin harjoituskurssin suorittamalla opiskelija saa aktiivisemman kielitaidon kuin itsekseen kirjatentin suorittamalla.

Arviointiasteikko 0-5. Arvosana määräytyy joko suoritetun kurssin aktiivisen osalllistumisen ja loppukuulustelun perusteella + erillisen muoto-opin tentin perusteella TAI tiedekuntatentissä suoritettavan kokeen perusteella.

Opintojakson voi suorittaa kirjatenttinä tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä TAI joka 3. vuosi järjestettävällä syntaksin kurssilla, jonka yhteydessä opiskelija suorittaa tenttimällä Sjöstrandin kieliopin muoto-opin osuuden.