Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Near Eastern Archaeology

The course provides an introduction to the archaeology of the Ancient Near East from the Neolithic to the Hellenistic period.

§ Academic Session: 2019-20
§ School: Faculty of Arts
§ Credits: 5
§ Available to Visiting Students: Yes
§ Available to Erasmus Students: Yes

Short Description
The class will be structured in 7 thematic topics. We will discuss archaeological sites with focus on major architectural developments and their embeddedness in their socio-historical context, interactions with other cultures and the development of key concepts in Near Eastern Archaeology.

Topics/course structure
1. Chronological and geographical framework
2. City planning & social structure
3. Palaces & administration
4. Religious practices
5. Funerary practices
6. Networking & cultural encounters
7. Orientalism & history of science

Timetable
Bi-weekly sessions (total: 14) of 2 hours each, which are structured as a combination of frontal lectures, seminars and tutorial discussion

Requirements of Entry
None

Assessment
Attendance should cover at least 80% of the course.
Learning Diaries: 50% of the final grade.
Final Exam: 50% of the final grade.

Course Aims
This course will provide the opportunity to:
■ receive an introduction to the culture, history, and archaeological development of Near Eastern Archaeology;
■ explore the range of source material available in art and archaeology, and the variety of methodologies appropriate to the study of ancient cultures.

Intended Learning Outcomes of Course
By the end of this course students will be able to:
■ demonstrate the body of knowledge required in this course;
■ the ability to read, analyse and critically evaluate the scholarship presented;
■ analyse primary and secondary sources, developing critical skills and coherently present them in oral and written form;
■ developing of general skills in conducting research and writing essays.

References
The bibliography will be provided at the beginning of the course.

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 10.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 12.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 17.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 24.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 26.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 31.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 2.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 7.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Vaihtoehtoinen opintojakso. Kielten maisteriohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu "Muinainen Lähi-itä" opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä.

Suositellaan erityisesti "Muinaisen Lähi-idän historia"-opintojakson suorittamista ennen tätä opintojaksoa. Myös arkeologian alkeiden opinnot ovat suositeltavia. Muita suositeltavia opintoja ovat tämän opintokokonaisuuden muut opintojaksot ja nuolenpäillä kirjoitettavat kielet muinaisesta Lähi-idästä. Ks. myös kielten kandidaatinohjelman opintokokonaisuus "Muinaisen Lähi-idän kielet."

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä kokonaiskuva muinaisen Lähi-idän (Mesopotamia, Egypti, Levantti ja ympäröivät alueet) arkeologiasta, noin 3500 eaa. - 337 jaa. Opiskelija tuntee joitain alueen tärkeimmistä arkeologisista kohteista ja ymmärtää Lähi-idän arkeologian metodiikan pääpiirteet. Opiskelija tuntee pääpiirteissään alueen arkeologian historiaa ja ymmärtää mikä on arkeologian suhde muihin tieteenaloihin, kuten esimerkiksi historiaan.

Opintojakson voi suorittaa koska tahansa. Kahden periodin mittainen kurssi, jota ei järjestetä joka vuosi.

Opintojaksossa perehdytään muinaisen Lähi-idän arkeologiaan.

Ilmoitetaan opetussuunnitelmassa.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Teksti- ja kielioppiharjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itsearviointia ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa arvioidaan kielitaidon kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kurssiharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo). Suoritusmuotoina ovat kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt. Erityisestä syystä opintojakso voidaan suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena tai kirjallisena tenttinä.