Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 13.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 16.1.2020
16:15 - 18:45
Mon 20.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 23.1.2020
16:15 - 18:45
Mon 27.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 30.1.2020
16:15 - 18:45
Mon 3.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 6.2.2020
16:15 - 18:45
Mon 10.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 13.2.2020
16:15 - 18:45
Mon 17.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 20.2.2020
16:15 - 18:45
Mon 24.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 27.2.2020
16:15 - 18:45
Mon 9.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 12.3.2020
16:15 - 18:45
Mon 16.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 19.3.2020
16:15 - 18:45
Mon 23.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 26.3.2020
16:15 - 18:45
Mon 30.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 2.4.2020
16:15 - 18:45
Mon 6.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 16.4.2020
16:15 - 18:45
Mon 20.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 23.4.2020
16:15 - 18:45
Mon 27.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Course Objectives:

To gain an overview of the ways the Ancient Near East has appeared in film
To critically evaluate the aesthetic and ideological traditions and choices of some of these films
To consider effective methods for the interrelation of historiography and popular culture

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä.

Suositellaan erityisesti "Muinaisen Lähi-idän historia"-opintojakson suorittamista ennen tätä opintojaksoa. Muita suositeltavia opintoja ovat tämän opintokokonaisuuden muut opintojaksot ja kielet muinaisesta Lähi-idästä. Ks. myös kielten kandidaatinohjelman opintokokonaisuus "Muinaisen Lähi-idän kielet."

Course Objectives:

  • To gain an overview of the ways the Ancient Near East has appeared in film
  • To critically evaluate the aesthetic and ideological traditions and choices of some of these films
  • To consider effective methods for the interrelation of historiography and popular culture

Opintojakson voi suorittaa koska tahansa. Ei järjestetä joka vuosi. Erityisalan kurssi voidaan järjestää tarvittaessa myös intensiiviopetuksena (esim vierailevan luennoitsijan tai tutkijan opettamana). Opetustunteja 28.

Course Description:

The decipherment of cuneiform (1830s–50s) barely predates the birth of the medium of film (1895). Two products of the Ancient Near East (ANE), classical literature and the Bible, provided filmmakers with important material from early on. More or less independent depictions of the Ancient Near East have also periodically appeared. The development of the medium of film overlaps in many ways with major changes in politics, intellectual trends, and research agendas in the university during the 20th and 21st centuries. As such, films depicting the Ancient Near East provide an interesting way to consider important issues such as orientalism, misogyny, and the impact of historiography on popular culture, not to mention the relations between major academic disciplines such as Assyriology, Egyptology, Classics, and Biblical Studies. Through lectures and film viewings, this course will introduce students to the history of the ANE as depicted in films, begin to critically evaluate said films, and explore ways historiography could relate to popular culture. Work and assessment will combine attendance of lectures, film viewing, some secondary reading, some reviews, and a major creative project. The course is worth 5 credits.

The classes will be divided between lectures and films.

No lecture slides will be made available via Moodle.

Reference works:

Michelakis, Pantelis and Maria Wyrke, eds. The Ancient World in Silent Cinema. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Solomon, Jon. The Ancient World in Cinema. Rev. Ed. New Haven, CT: Yale University Press, 2001.

Readings subject to change.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Teksti- ja kielioppiharjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Work and assessment will combine attendance of lectures, film viewing, some secondary reading, some reviews, and a major creative project. The course is worth 5 credits.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo). Suoritusmuotoina ovat kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt. Erityisestä syystä opintojakso voidaan suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena tai kirjallisena tenttinä.

Evaluation

Work and assessment will combine attendance of lectures, film viewing, some secondary reading, some reviews, and a major creative project. The course is worth 5 credits.

Relations to other study units

This course contributes credits for study units in both the Faculty of Theology and Faculty of Arts.

Keywords Film Studies, Ancient Near East

This course contributes credits for study units in both the Faculty of Theology and Faculty of Arts.