The Great Inscription of Tukultī-Ninurta I

Middle Assyrian Royal Inscriptions

This course offers a diachronic walk through the Middle Assyrian Royal inscriptions up to Tiglath-Pileser I.

Students of this course will read Middle Assyrian Royal inscriptions in cuneiform and translate the texts from the Akkadian. As introductory readings, we will study some Old and Early Middle Assyrian inscriptions. Then, starting from the inscriptions of Ashur-uballit I, we will take a closer look at the development of the genre and its ever growing complexity.

In preparation of the first session, students are required to read the historical overview papers compiled as "A survey of Old and Middle Assyrian history" and prepare the texts in file "Session 1 - 09.09.2019".

While the focus of this course is mainly on reading cuneiform and advancing the students' knowledge of Akkadian, short overviews of Middle Assyrian history will also be given, roughly every other week.

Students are required to prepare for each session. That entails preparing the cuneiform readings, as well as the pertaining translations and philological analyses.

The course will close with one final exam in the last session. This entails a transliteration of a given cuneiform passage as well as a translation and philological analysis of a second, different passage given in transliteration.

For detailed schedule and contents, please see "Timetable" with the entries "Teaching schedule" and "Content overview" below

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 9.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

Teaching schedule

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 30.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 14.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 28.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 18.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 25.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 2.12.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.12.2019
12:15 - 13:45

Content overview

DateTimeTitleLocation

Mon 9.9.2019
12:15 - 13:45
Session 1 (09. 09. 2019) - Introduction, Overview of Old Assyrian history; Reading: Three Old Assyrian inscriptions
Unioninkatu 35, sh 114
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:45
Session 2 (16. 09. 2019) - Inscriptions from the Transition Period
Unioninkatu 35, sh 114
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Session 3 (23. 09. 2019) - Aššur-uballiṭ I and Arik-dēn-ili
Unioninkatu 35, sh 114
Mon 30.9.2019
12:15 - 13:45
Session 4 (30. 09. 2019) - Adad-nārārī I
Unioninkatu 35, sh 114
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:45
Session 5 (07.10. 2019) - Adad-nārārī I
Unioninkatu 35, sh 114
Mon 14.10.2019
12:15 - 13:45
Session 6 (14. 10. 2019) - Shalmaneser I
Unioninkatu 35, sh 114
Mon 28.10.2019
12:15 - 13:45
Session 7 (28. 10. 2019) - Shalmaneser I
Unioninkatu 35, sh 114
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Session 8 (04. 11. 2019) - Shalmaneser I
Unioninkatu 35, sh 114
Mon 11.11.2019
12:15 - 13:45
Session 9 (11. 11. 2019) - Tukultī-Ninurta I
Unioninkatu 35, sh 114
Mon 18.11.2019
12:15 - 13:45
Session 10 (18. 11. 2019) - Tukultī-Ninurta I
Unioninkatu 35, sh 114
Mon 25.11.2019
12:15 - 13:45
Session 11 (25. 11. 2019) - Tiglath-Pileser I
Unioninkatu 35, sh 114
Mon 2.12.2019
12:15 - 13:45
Session 12 (02. 12. 2019) - Tiglath-Pileser I
Unioninkatu 35, sh 114
Mon 9.12.2019
12:15 - 13:45
Session 13 (09. 12. 2019) - Exam
Unioninkatu 35, sh 114

Material

The material offered here includes the cuneiform texts and their transliterations in RIMA 1 and 2. Furthermore, two Cuneiform sign lists (R. Borger: Mesopotamisches Zeichenlexikon; R. Labat: Manuel d'épigraphie akkadienne) as well as the RIMA volumes 1 and 2 (partially) are available.

While students can work with the transliterations and translations given in RIMA 1 and RIMA 2, it is highly recommended to work from the cuneiform only.

Each file is labelled with the session(s) it pertains to. Please prepare the sessions in advance. Please have the material for Session 1 prepared by 9th of September!

Description

Vaihtoehtoinen opintojakso. Kielten maisteriohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu "Muinainen Lähi-itä" opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edellytetään "Akkadi 1" ja "Akkadi 2"-opintojaksojen suorittamista tai vastaavia tietoja.

Tätä opintojaksoa edeltävät valinnaiset "Akkadi 1" ja "Akkadi 2"-opintojaksot. Muita suositeltavia opintoja ovat sumeri ja muut nuolenpäillä kirjoitettavat kielet muinaisesta Lähi-idästä. Ks. tämän opintokokonaisuuden muut opintojaksot sekä kielten kandidaatinohjelman opintokokonaisuus "Muinaisen Lähi-idän kielet."

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee akkadin standardibabylonian murteen. Opiskelija oppii itsenäisesti lukemaan ja kääntämään standardibabylonialaisia tekstejä. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee ja osaa käyttää erilaisia akkadin kielioppeja ja sanakirjoja ja osaa etsiä itsenäisesti tietoa kielitaitonsa kehittämiseen.

Opintojakson voi suorittaa koska tahansa Akkadi 1 ja 2 opintojaksojen suorittamisen jälkeen. Kahden periodin mittainen kurssi, jota ei järjestetä joka vuosi.

Opintojakson aikana perehdytään paremmin akkadin kieleen. Sen aikana laajennetaan kieliopin osaamista ja harjoitellaan itsenäistä työskentelyä tekstin kanssa. Opintojaksossa tutustutaan myös yleisesti akkadinkielisen kaunokirjallisuuden kieleen.

Ilmoitetaan opetussuunnitelmassa.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Teksti- ja kielioppiharjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itsearviointia ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa arvioidaan kielitaidon kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kurssiharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Suoritusmuotoina ovat kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot akkadin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena tai kirjallisena tenttinä.