Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr Exam retake 7.6.2019 - 7.6.2019
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr Course 15.3.2019 - 29.4.2019
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Ancient Egyptian Language 3 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018

Target group

Vaihtoehtoinen opintojakso. Kielten maisteriohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu "Muinainen Lähi-itä" opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Prerequisites

Edellytetään ”Muinaisegypti 1” ja ”Muinaisegypti 2” -opintojaksojen suorittamista tai vastaavia tietoa.

Learning outcomes

Tutustuminen Uuden valtakunnan kielen kieliopin perusrakenteisiin ja hieraattiseen kirjoitukseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa kyseisen kielen keskeiset kielioppimuodot, hallitsee niiden käytön ja oppii itsenäisesti lukemaan ja kääntämään Uuden valtakunnan kielen tekstejä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa myös itsenäisesti käyttää tärkeimpiä egyptin kielen kielioppeja ja sanakirjoja.

Timing

Opintojakson voi suorittaa koska tahansa Muinaisegypti 1 ja 2 opintojaksojen suorittamisen jälkeen. Kahden periodin mittainen kurssi, jota ei järjestetä joka vuosi.

Contents

Opintojakson aikana tutustutaan Uuden valtakunnan kieleen. Sen aikana harjoitellaan kieliopin ja sanaston perusteita ja opitaan itsenäistä työskentelyä tekstin kanssa. Opintojaksossa tutustutaan myös hieraattiseen kirjoitukseen.

Activities and teaching methods in support of learning

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Teksti- ja kielioppiharjoituksia, mahdollisia projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Study materials

Ilmoitetaan opetussuunnitelmassa.

Assessment practices and criteria

Käytetään itsearviointia ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa arvioidaan kielitaidon kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kurssiharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Recommended optional studies

Tätä opintojaksoa edeltää valinnaiset ”Muinaisegypti 1” ja ”Muinaisegypti 2” -opintojaksot. Ks. tämän opintokokonaisuuden muut opintojaksot sekä kielten kandidaatinohjelman opintokokonaisuus ”Muinaisen Lähi-idän kielet”.

Completion methods

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Suoritusmuotoina ovat kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot egyptin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja/tai kirjallisena tenttinä.