Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 29.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 19.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 26.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 3.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 10.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 17.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 31.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 7.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 14.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 21.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 28.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 5.12.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.12.2019
14:15 - 15:45

Description

Kielten maisteriohjelma. Portugalin syventävät opinnot. Ydinkompetenssit.

Pakollinen opintojakso portugalin opintosuunnan opiskelijoille.

Teemakokonaisuus I:n opintojaksot tai Teemakokonaisuus II: Dialektologia.

Opintojakson suoritettuasi sinulla on käsitys nykyportugalin rakenteen taustoista ja kyky lähestyä Portugalin kansalliskirjallisuuden vanhimpia teoksia.

Opintojakso keskittyy portugalin eurooppalaiseen varieteettiin.

Maisteriopintojen aikana. Suositeltava suoritusajankohta kuitenkin 1. vuoden aikana.

Opintojaksoa ei välttämättä tarjota kurssimuotoisena joka vuosi.

Lähiopetus: Interaktiivista opetusta:Tutustut portugalin kielen eri kehitysvaiheisiin, sekä ulkoiseen (historiallisiin olosuhteisiin) että sisäiseen historiaan (kielen rakenteiden muuttumiseen).

Keskeisessä osassa ovat myös varhaisimmat kirjalliset dokumentit.

Kurssilla loppukuulustelu.

Tai

Kirjatentti.

Kurssimuotoisen opintojakson kirjallisuus opetuksen yhteydessä.

Suositeltava kirjallisuus:

Ivo Castro (2004) , Introdução à História do Português (2ª edição revista e muito ampliada), Lisboa, Colibri.

Alan tieteelliseen kirjalisuuteen tutustuminen.

Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen.

Itsenäinen työskentely.

Lähiopetuksen arvioinnissa otetaan huomioon annettujen tehtävien suorittaminen sekä opintojakson sisällön soveltaminen loppukuulustelussa.

Kirjatentti 100%.

Opintojakson voi suorittaa joko

a) kahden periodin mittaisena kurssina tai

b) kirjatenttinä, jonka jälkeen on palautetapaaminen kuulustelijan kanssa.