Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Cinema Histórico Português na Lusofonia 5 Cr Course 5.9.2019 - 21.11.2019
Portugalin yhteiskunta ja kulttuuri taidehistorian kautta 5 Cr Course 13.3.2019 - 3.5.2019
Portugalin yhteiskunta ja kulttuuri taidehistorian kautta 5 Cr Course 12.3.2018 - 14.3.2018

Target group

Kielten maisteriohjelma. Portugalin syventävät opinnot. Ydinkompetenssit.

Vaihtoehtoinen opintojakso portugalin opintosuunnan opiskelijoille jonkin Portugalin kirjallisuutta tai Maantieteellisiä variaatioita käsittelevän teemakokonaisuuden opintojakson kanssa.

Jompikumpi pakollinen.

Prerequisites

Tämä opintojakso täydentää Portugalin historia- ja kulttuuri -opintojaksoa.

Learning outcomes

Lisäät tietoasi taiteen yleisistä suuntauksista Portugalissa, portugalilaisesta yhteiskunnasta, yhteiskuntaluokista, kirkon roolista yhteiskunnassa, politiikan vaikutuksesta taiteeseen ja kulttuuriin yleensä eri aikakausina.

Osaat soveltaa oppimaasi muihin kulttuuriin ja kieleen liittyviin opintojaksoihin. Ymmärrät paremmin portugalilaista yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Opintojakso on tarkoitettu samalla yleissivistäväksi kurssiksi.

Timing

Maisteriopintojen aikana. Suositeltava ajankohta maisteriopintojen 1. vuotena.

Opintojaksoa ei välttämättä tarjota joka vuosi.

Contents

Kurssimuotoisen opintojakson aikana käydään läpi Portugalin taidehistoriaa eri vuosisatoina nykypäivään asti.

Aiheeseen liittyvä terminologia annetaan portugaliksi.

Opintojakson aikana laadit 3-5 sivun kirjallisen esityksen jostakin sinua kiinnostavasta aikakaudesta.

Teet lyhyen suullisen esityksen jostakin taidehistoriaan liittyvästä aiheesta.

Loppukuulustelu.

TAI

jokin opintojakso Teemakokonaisuudesta II tai III (ks. kuvaus asianomaiselta kohdalta)

Activities and teaching methods in support of learning

Säännöllinen läsnäolo tunneilla.

Oppimistehtävien suorittaminen.

Aikataulun noudattaminen.

Opintojakso vaatii omatoimisuutta ja tiedonhakua portugalinkielisistä lähteistä.

Study materials

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Assessment practices and criteria

Kurssimuotoinen opintojakso:

Kirjallinen työ 20 %.

Suullinen esitys 20%.

Loppukuulustelu 80 %.

Arvosteluasteikko 0-5.

TAI

Valinnainen opintojakso (ks. asianomaisesta kohdasta).

Recommended optional studies

Teemakokonaisuus II: Dialektologia, Teemakokonaisuus III: Portugalin nykykirjallisuus tai jokin Erikoisala, joka mahdollisesti käsittelee portugalin kieltä

suhteessa kulttuuriin/historiaan/yhteiskuntaan.

Completion methods

Opintojakso suoritetaan joko

a) yhden periodin kestävänä lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo)

b) yhden valinnaisen opintojakson suorituksena (ks. valitsemasi opintojakson tiedot)