Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 4.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 11.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 18.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 25.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 10.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 17.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 24.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 31.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 7.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Kielten maisteriohjelman opinnot.

Portugalin opintosuunnan ydinkompetenssissa.

Pakollinen opintojakso portugalin opintosuunnan opiskelijoille tai aineenopettajiksi opiskeleville opiskelijoille.

Kandin tutkinto.

Pro gradun aiheesta riippuen mikä tahansa valinnainen opintojakso Teemakokonaisuuksista I, II tai III.

Seminaarin suoritettuasi osaat esittää tutkimusaiheen kannalta olennaisia kysymyksiä ja kykenet etsimään niille vastauksia hyödyntäen aikaisempaa tutkimusta, aiheeseen liittyvää teoriataustaa, tutkimusmenetelmiä, aineistoja ja käytössäsi olevia resursseja.

Osaat hakea lähdekirjallisuutta ja olet perillä tutkimusaineiston keruuseen liittyvistä metodologisista ja eettisistä kysymyksistä. Tunnet tieteellisen argumentaation periaatteet ja hallitset tieteellisen kirjoittamisen. Osaat arvioida toisten tutkimustyötä ja antaa ja vastaanottaa palautetta. Sinulla on selkeä käsitys siitä, miten ja millä aikataululla saatat loppuun seminaarin aikana aloittamasi pro gradu- tutkielman.

Sinulla on myös kuva siitä, miten seminaarissa saadut valmiudet ovat hyödynnettävissä työelämässä.

Suositeltu aloitusajankohta on portugalin maisterinopintojen 1. kevätlukukausi. Seminaari alkaa lukuvuoden 3. periodilla (tauko 4. periodilla) ja päättyy seuraavan lukuvuoden 2. periodilla.

Seminaarissa perehdytään tutkimustyön käytäntöihin ja kehitetään sekä tutkielman teossa että työelämässä tarvittavia valmiuksia. Näihin valmiuksiin kuuluvat mm. käsiteltävänä olevan aiheen ymmärrettävä ja selkeä esitteleminen sekä kirjallisesti että suullisesti. Seminaarin aikana laaditaan pro gradu -työ.

Seminaarin aikana toimitaan opponenttina ja esitetään sisällön ja kielen kannalta tarkastettavaksi osa omaa pro gradu -tutkimusta.

Opiskelija osallistuu maisteritasolle suunnattuun HowULearn-kyselyyn.

Ilmoitetaan seminaarin aikana.

- ryhmä/parityöt

- suulliset esitykset

- sähköisten apuvälineiden hyödyntäminen.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä työskentelynä.