Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 6.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 3.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 17.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 24.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 9.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 16.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 23.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 30.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 6.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Kielten maisteriopinnot. Portugalin syventävät opinnot.

Teemakokonaisuus I: Kielitiede

Valinnainen opintojakso portugalin opintosuunnan opiskelijoille.

Mielellään ydinkompetenssin pakolliset opintojaksot suurimmaksi osaksi suoritettuina.

Jokin samaan Teemakokonaisuuteen (Kielitieteeseen) liittyvä valinnainen opintojakso.

Opintojakson suoritettuasi sinulla on laajempi käsitys kielitieteen jostain osa-alueesta.

Osaat hankkia tietoa ja soveltaa teoriaa käytäntöön.

Voit mahdollisesti hyödyntää oppimaasi työtehtävissä.

Maisteriopintojen aikana. Pro gradun aiheesta riippuen mielellään seminaaria ennen tai sen aikana.

Opintojaksoa ei tarjota joka vuosi.

Opintojakso tarjotaan, kun paikalla on alan asiantuntija/vieraileva luennoitsija.

Opintojakson opettaja vastaa sisällöstä.

Opintojakson opettaja määrittelee kirjallisuuden opetuksen yhteydessä.

Aihepiirin lähiopetus.

Alan teosten itsenäinen opiskelu.

Opintojaksolla pakollinen läsnäolo.

Oppimistehtävän ja/tai loppukuulustelun suorittaminen.

Arvosteluasteikko 0-5.

Opintojakso tarjotaan lähiopetuksena.

Pakollinen läsnäolo.

Loppukuulustelu ja/tai opettajan antama oppimistehtävä.