Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 20.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 27.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 12.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 26.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 2.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Kielten maisteriopinnot. Portugalin syventävät opinnot.

Teemakokonaisuus I: Kielitiede

Valinnainen opintojakso portugalin opintosuunnan opiskelijoille.

Mielellään ydinkompetenssin pakolliset opintojaksot suurimmaksi osaksi suoritettuina.

Jokin samaan Teemakokonaisuuteen (Kielitieteeseen) liittyvä valinnainen opintojakso.

Opintojakson suoritettuasi sinulla on laajempi käsitys kielitieteen jostain osa-alueesta.

Osaat hankkia tietoa ja soveltaa teoriaa käytäntöön.

Voit mahdollisesti hyödyntää oppimaasi työtehtävissä.

Maisteriopintojen aikana. Pro gradun aiheesta riippuen mielellään seminaaria ennen tai sen aikana.

Opintojaksoa ei tarjota joka vuosi.

Opintojakso tarjotaan, kun paikalla on alan asiantuntija/vieraileva luennoitsija.

Opintojakson opettaja vastaa sisällöstä.

Opintojakson opettaja määrittelee kirjallisuuden opetuksen yhteydessä.

Aihepiirin lähiopetus.

Alan teosten itsenäinen opiskelu.

Opintojaksolla pakollinen läsnäolo.

Oppimistehtävän ja/tai loppukuulustelun suorittaminen.

Arvosteluasteikko 0-5.

Opintojakso tarjotaan lähiopetuksena.

Pakollinen läsnäolo.

Loppukuulustelu ja/tai opettajan antama oppimistehtävä.