Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 5.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 26.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 3.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 10.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 17.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 31.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 7.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 14.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.12.2019
10:15 - 11:45

Description

Kielten maisteriohjelma. Portugalin syventävät opinnot.

Teemakokonaisuus II.

Valinnainen opintojakso portugalin opintosuunnan opiskelijoille.

Ydinkompetenssiin kuuluvat opintojaksot suurimmalta osin suoritettuina.

Muut Teemakokonaisuus II:n opintojaksot.

Teemakokonaisuus III: Portugalinkielisen Afrikan kirjallisuus.

Opintojakson hyväksytysti suoritettuasi sinulla on yleiskäsitys Afrikan portugalin eri varieteeteista, Afrikan portugalin sanastosta, morfosyntaksista ja syntaksista.

Erotat Afrikan varieteettien poikkeavuudet Euroopan portugalin normikieleen verrattuna.

Olet oppinut lisää tutkimusmetodologiaa.

Olet laajentanut kansainvälistä portugalinkielisten maiden tuntemusta, jota voit mahdollisesti hyödyntää työelämässä.

Maisteriopintojen aikana. Jos Pro gradu käsittelee kirjallisuutta, opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen seminaaria tai sen aikana.

Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi.

Kirjatentti.

Lähiopetus: interaktiivista luento-opetusta sekä opettajan antamia yksilöllisiä ja/tai ryhmässä suoritettavia oppimistehtäviä.

Opintojakson lopussa loppukuulustelu.

Kirjatentti.

Suositeltava kirjallisuus:

Textos Seleccionados. XXIII Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística, Lisboa APL, 2008, pp. 373-384

Corpus África: as cinco variedades africanas do português

BACELAR DO NASCIMENTO, Maria Fernanda, Luísa Pereira, José Bettencourt Gonçalves, Antónia Estrela, Afonso Pereira, Rui Santos, Sancho M. Oliveira e Perpétua Gonçalves (2007) Especificidades das variedades africanas do português na formação dos professores. In Paulo Feytor Pinto (org.) Saber ouvir / Saber falar. Lisboa: Associação de Professores de Português. ( download)

BACELAR DO NASCIMENTO, Maria Fernanda, Luísa Pereira, Antónia Estrela, José Bettencourt Gonçalves, Sancho M. Oliveira (2008) Aspectos da unidade e diversidade do português: As variedades africanas face à variedade europeia. Veredas, 9: 35-60.

Lähiopetus: luentojen seuraaminen, aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Itsenäinen opiskelu. Loppukuulustelu.

Kirjatentti: itsenäinen opiskelu.

Lähiopetus: aktiivinen osallistuminen tunnilla ja tehtävien suorittaminen.

Loppukuulustelu.

Kirjatentti: 100 %.

Arvosteluasteikko 0-5.

Opintojakso suoritetaan joko

a) kaksi periodia kestävänä lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja siihen liittyvänä työskentelynä.

tai

b) kirjatenttinä, jonka jälkeen palautetapaaminen kuulustelijan kanssa