Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
African Portuguese Literature 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
African Portuguese Literature 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
African Portuguese Literature 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
African Portuguese Literature 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
African Portuguese Literature 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
African Portuguese Literature 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
African Portuguese Literature 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
African Portuguese Literature 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
African Portuguese Literature 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
African Portuguese Literature 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
African Portuguese Literature 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
African Portuguese Literature 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018

Target group

Kielten maisteriohjelma. Portugalin syventävät opinnot.

Teemakokonaisuus III: Kirjallisuus

Valinnainen opintojakso portugalin opintosuunnan opiskelijoille.

Prerequisites

Mielellään syventävien opintojen ydinkompetenssiin kuuluvat opintojaksot suurimmalta osin suoritettu.

Learning outcomes

Opintojakson hyväksytysti suoritettuasi tunnet Afrikan portugalinkielisen kirjallisuuden historian pääpiirteittäin: sen tärkeimmät vaiheet ja suuntaukset, kirjailijat ja teokset.

Pystyt soveltamaan opittua tietoa kaunokirjallisten tekstien analyysissä.

Olet parantanut suullista ja kirjallista ilmaisutaitoasi portugalin kielellä.

Timing

Maisteriopintojen aikana. Jos Pro gradu käsittelee kirjallisuutta, opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen seminaaria tai sen aikana.

Opintojaksoa ei välttämättä tarjota joka vuosi.

Contents

Lähiopetus sisältää interaktiivista luento-opetusta, jonka lisäksi opettaja antaa yksilöllisiä ja /tai ryhmässä suoritettavia oppimistehtäviä

Opintojakson lopussa loppukuulustelu.

Tai

Kirjatentti.

Activities and teaching methods in support of learning

Lähiopetus: aktiivinen osallistuminen tunneilla ja oppimistehtävien suorittaminen.

Itsenäinen opiskelu, alan kirjallisuuteen tutustuminen.

Kirjatentti: Itsenäinen opiskelu.

Study materials

Lähiopetus: Kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Assessment practices and criteria

Lähiopetus: aktiivinen osallistuminen tunneilla ja oppimistehtävien suorittaminen.

Loppukuulustelu.

Kirjatentti 100%.

Arvosteluasteikko 0-5.

Recommended optional studies

Muut Teemakokonaisuus III:n opintojaksot ja Teemakokonaisuus II: Afrikan portugali.

Completion methods

Opintojakso suoritetaan joko a) 2 periodia kestävänä lähiopetuksena (läsnäolo pakollinen) ja siihen liittyvänä työskentelynä.

b) Kirjatenttinä, jonka jälkeen palautetapaaminen kuulustelijan kanssa.