Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 28.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 18.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 25.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 2.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 9.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 16.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 30.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 6.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 4.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.12.2019
12:15 - 13:45

Description

Course is open for students and exchange students of the study track.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäläisen kirjallisuusteorian historian tärkeimmät tekijät ja koulukunnat sekä tuntee venäläisen kirjallisuudentutkimuksen keskeisimmät lähestymistavat.

Maisteriopintojen 1. syksy. Opintojaksoa vastaava kurssi järjestetään syyslukukaudella. Vaihtoehtoiset suoritustavat ovat tarjolla jatkuvasti.

Opintojakso perehdyttää venäläisten ja venäjänkielisten tutkijoiden teoreettisiin näkemyksiin ja kirjallisuudentutkimuksen metodologiaan sadan vuoden ajalta, 1800-luvun lopusta 1900-luvun loppuun. Venäläistä kirjallisuusteoriaa tarkastellaan eurooppalaisen ja amerikkalaisen kirjallisuustieteen kontekstissa. Lisäksi opintojakso johdattaa venäläisen ja kansainvälisen kirjallisuudentutkimuksen nykyteorioihin.

A. Veselovskij, Tri glavy iz istoričeskoj poètiki (1989, valitut sivut, sovitaan vastuuopettajan kanssa); V. Šklovskij, Iskusstvo, kak priёm; B. Ejhenbaum, Kak sdelana Šinel’ Gogolja, Literaturnyj byt; B. Tomaševskij, Sjužetnoe postroenie, Literatura i biografija; Ju. Tynjanov, Literaturnyj fakt, O literaturnoj èvoljucii; M. Bahtin, Formy vremeni i hronotopa v romane (Voprosy literatury i èstetiki, 1975 tai Èpos i roman, 2000); L. Ginzburg, O psihologičeskoj proze (1971, 1999, valitut sivut, sovitaan vastuuopettajan kanssa); L. Jakubinskij, O zvukah stihotvornogo jazyka; joko Ju. Lotman, Struktura hudožestvennogo teksta (1970, valitut sivut, sovitaan vastuuopettajan kanssa) tai B. Uspenskij, Poètika kompozicii (1970, 2000, valitut sivut, sovitaan vastuuopettajan kanssa). Tekstit voidaan lukea käännöksinä.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Kurssin arvosana lasketaan sen aikana suoritetuista tehtävistä ja loppukuulustelusta kertyvien pisteiden perusteella. Vaihtoehtoisissa suoritustavoissa eri tehtävien vaikutus arvosanaan ilmoitetaan suoritustavoista kerrottaessa. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuihin tehtäviin ja aineistoihin.

Kurssi ja siihen liittyvät tehtävät, kirjatentti tai esseevaihtoehto, josta sovitaan vastuuopettajan kanssa. Kurssin suorittaminen edellyttää pakollista läsnäoloa tunneilla. Kurssiin sisältyy loppukuulustelu ja yksi uusintakuulustelu.

404797, Venäläisen kirjallisuuden tutkimus