Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Enrol
11.12.2018 at 09:00 - 16.1.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 16.1.2019
12:15 - 13:45
Wed 23.1.2019
12:15 - 13:45
Wed 30.1.2019
12:15 - 13:45
Wed 6.2.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.2.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.2.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.2.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.3.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.3.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.3.2019
12:15 - 13:45
Wed 3.4.2019
12:15 - 13:45
Wed 10.4.2019
12:15 - 13:45
Wed 17.4.2019
12:15 - 13:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen kaikille Venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille. Muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijat voivat kysyä vastuuopettajalta mahdollisuudesta suorittaa opintojakso osana omia opintojaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäläisen emigranttikirjallisuuden historiaa. Hän tietää keskeiset kirjallisuudenhistorian toimijat ja tapahtumat, ymmärtää kirjallisuuden lajien ilmestymisen ja kehityksen dynamiikan sekä tärkeimmät teemat, joita emigranttikirjallisuudessa esiintyy.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojaksoa vastaavaa kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Opintojakso perehdyttää venäläisen emigranttikirjallisuuden historiaan vuodesta 1917 aina 1990-luvun puoliväliin asti. Opintojaksolla käsitellään emigranttilehdistöä, emigranttikirjallisuuden suhdetta asuinmaan kirjallisuuteen sekä maailmankirjallisuuden kehityslinjoihin.

Määritellään opetustapahtuman yhteydessä tai sovitaan vastuuopettajan kanssa erikseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssin arvosana lasketaan sen aikana suoritetuista tehtävistä ja mahdollisesta loppukuulustelusta kertyvien pisteiden perusteella. Vaihtoehtoisissa suoritustavoissa eri tehtävien vaikutus arvosanaan ilmoitetaan suoritustavoista kerrottaessa. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuihin tehtäviin ja aineistoihin.

Opintojakso toteutetaan luentokurssina, jonka suoritus edellyttää pakollista läsnäoloa. Opintojakson vaihtoehtoisista suoritustavoista sovitaan vastuuopettajan kanssa erikseen.