Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 9.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 12.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 19.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 26.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 2.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 16.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen kaikille Venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille. Muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijat voivat kysyä vastuuopettajalta mahdollisuudesta suorittaa opintojakso osana omia opintojaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäläisen modernismin historiaa.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojaksoa vastaavaa kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Opintojakso tarjoaa syventävän perehdytyksen venäläisen modernistisen kirjallisuuden historiaan käsitellen dekadenssin, symbolismin sekä jälkisymbolististen suuntausten historiaa. Opintojaksolla käsitellään kirjallisuus- ja teatterilehdistöstä sekä venäläisen 1800-luvun ja 1900-luvun alun kirjallisuuden suhdetta maailmankirjallisuuteen.

Määritellään opetustapahtuman yhteydessä tai sovitaan vastuuopettajan kanssa erikseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssin arvosana lasketaan sen aikana suoritetuista tehtävistä ja mahdollisesta loppukuulustelusta kertyvien pisteiden perusteella. Vaihtoehtoisissa suoritustavoissa eri tehtävien vaikutus arvosanaan ilmoitetaan suoritustavoista kerrottaessa. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuihin tehtäviin ja aineistoihin.

Opintojakso toteutetaan luentokurssina, jonka suoritus edellyttää pakollista läsnäoloa. Opintojakson vaihtoehtoisista suoritustavoista sovitaan vastuuopettajan kanssa erikseen.