Dmitri Konradt: Группа Алиса

HUOM! Venäläinen rock -kurssi toteutetaan 17.3. - 28.4. etäopetuksena. Tarkempi tieto etäopetuksesta kurssin Moodlessa.

Kurssi tarjoaa syventävän johdannon myöhäisen neuvostokauden kulttuurihistoriaan nuorisokulttuurin, populaarimusiikin ja erityisesti rockin historian kautta. Lähestymistapoina kurssilla ovat kulttuurihistoria, nuorisotutkimus, kulttuurisemiotiikka, populaarimusiikin tutkimus sekä runoanalyysi. Kirjallisuudentutkimuksen välineet tulevat laajemmin käyttöön rocklyriikan analyyseissä, sillä venäläinen rock tunnetaan kaunokirjallisista ansioistaan.

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 21.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 28.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 4.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 11.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 18.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 25.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 10.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 17.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 24.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 31.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 7.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 21.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 28.4.2020
16:15 - 17:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen kaikille Venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille. Muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijat voivat kysyä vastuuopettajalta mahdollisuudesta suorittaa opintojakso osana omia opintojaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kulttuurintutkimuksen välineitä ja tutustuu niiden avulla venäläisen populaarikulttuurin historiaan sekä viimeaikaisiin ilmiöihin, kuten rock- ja populaarimusiikkiin ja elokuvaan.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojaksoa vastaavia kursseja järjestetään satunnaisesti, mutta mahdollisuus suorittaa opintojakso tenttimällä ja tekemällä vastuuopettajan kanssa sovittavat tehtävät on tarjolla jatkuvasti.

Opintojakso esittelee yleisesti venäläisen populaarikulttuurin historiaa 1900-luvulla sekä erityisesti rock- ja populaarimusiikin historiaa 1960-luvulta nykypäivään.

Huttunen, T., Pietari on rock.

Stites, R., Russian Popular Culture: entertainment and society since 1900.

Troitski, A., Terveisiä Tšaikovskille: rock Neuvostoliitossa (Back in the USSR: The Story of Rock in Russia).

Vaihtoehtoisesta venäjänkielisestä kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssin arvosana lasketaan sen aikana suoritetuista tehtävistä ja mahdollisesta loppukuulustelusta kertyvien pisteiden perusteella. Vaihtoehtoisissa suoritustavoissa eri tehtävien vaikutus arvosanaan ilmoitetaan suoritustavoista kerrottaessa. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuihin tehtäviin ja aineistoihin.

Opiskelija sopii yhdessä vastuuopettajan kanssa tentittävästä kirjallisuudesta ja/tai esseesuorituksesta. Opintojakson tai osan siitä voi suorittaa myös populaarikulttuuria käsittelevällä syventävien opintojen kurssilla, mikäli sellainen on tarjolla. Asiasta sovitaan vastuuopettajan kanssa.