Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Russian Semantics 5 Cr General Examination 28.4.2021 - 28.4.2021
Russian Semantics 5 Cr General Examination 19.5.2021 - 19.5.2021
Russian Semantics 5 Cr General Examination 16.6.2021 - 16.6.2021
Russian Semantics 5 Cr General Examination 7.7.2021 - 7.7.2021
Russian Semantics 5 Cr General Examination 28.7.2021 - 28.7.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Russian Semantics 5 Cr General Examination 31.3.2021 - 31.3.2021
Russian Semantics 5 Cr General Examination 24.2.2021 - 24.2.2021
Russian Semantics 5 Cr General Examination 27.1.2021 - 27.1.2021
Russian Semantics 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Russian Semantics 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Russian Semantics 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Russian Semantics 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Russian Semantics 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Russian Semantics 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Russian Semantics 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Russian Semantics 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Russian Semantics 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Russian Semantics 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Leksikaalinen typologia (KIM-RU355, KIM-RU357, KIM-RU365) 5 Cr Course 2.3.2020 - 3.3.2020
Russian Semantics 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Russian Semantics 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Russian Semantics 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Russian Semantics 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Russian Semantics 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Russian Semantics 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Russian Semantics 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Russian Semantics 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Russian Semantics 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Russian Semantics 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Russian Semantics 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Russian Semantics 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Russian Semantics 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Russian Semantics 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Russian Semantics 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Russian Semantics 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Russian Semantics 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Russian Semantics 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Russian Semantics 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Russian Semantics 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Russian Semantics 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Russian Semantics 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Russian Semantics 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Russian Semantics 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Russian Semantics 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Russian Semantics 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Russian Semantics 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
Russian Semantics 5 Cr General Examination 6.10.2017 - 6.10.2017
Russian Semantics 5 Cr General Examination 15.9.2017 - 15.9.2017

Target group

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen kaikille Venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille. Muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijat voivat kysyä vastuuopettajalta mahdollisuudesta suorittaa opintojakso osana omia opintojaan.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee semantiikan peruskäsitteet venäjäksi ja hänellä on konkreettinen kuva siitä, miten teksteissä ja puheessa välittyviä merkityksiä voidaan tutkia, analysoida ja kuvata. Opiskelija on perehtynyt myös Venäjällä harjoitettavan semantiikan tutkimuksen keskeisiin suuntauksiin ja niiden teoreettisiin lähtökohtiin ja käsitteisiin. Hän osaa hahmottaa semantiikan yhteydet kielitieteen muihin osa-alueisiin, kulttuuriin ja ajatteluun. Hän osaa paikantaa tetksteissä ja puheessa välittyvät merkitykset oikeille kielen rakennetasoille.

Timing

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojaksoa vastaavaa kurssia ei järjestetä joka vuosi. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on kuitenkin aina tarjolla.

Contents

Kurssilla perehdytään muun muassa seuraaviin aihepiireihin: semantiikan tutkimuksen historia ja keskeisiä suuntauksia, mm. leksikaalinen ja kognitiivnen semantiikkaa. Jakson aikana sovelletaan merkityksenkuvausmenetelmiä käytäntöön ja perehdytään mm. denotaation, referenssin, proposition, leksikaalisten funktioiden, modaalisuuden, assertion ja presupposition käsitteisiin sekä tutustutaan mm. komponenttianalyysiin ja kollokaatioiden ja tesaurusten rooliin merkitysten tutkimuksessa ja kuvauksessa.

Activities and teaching methods in support of learning

Luentokurssilla opiskelijoilta edellytetään aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn. Opiskelijat tutustuvat itsenäisesti kurssin taustakirjallisuuteen ja arvioivat sitä kriittisesti ja tekevät semanttisia analyysejä erilaisista ilmiöistä.

Study materials

Krongauz M.A. Semantika: Učebnik dlja vuzov. Moskova: RGGU, 2001.

ja/tai

Kobozeva I.M. Lingvističeskaja semantika. Moskova: URSS, 2004.

Assessment practices and criteria

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy kurssin aikana tehtyjen tehtävien perusteella tai kirjatentin/esseen ja muiden tehtävien arvosanan perusteella. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon kokeessa tai tentissä osoitettujen tietojen määrä ja laatu sekä lisäksi opiskelijan kyky soveltaa tietoja annettuun tehtävään tai aineistoon.

Completion methods

Luentokurssi tai kirjatentti. Pakollinen läsnäolo luentokurssilla. Kurssiin sisältyy itsenäistä tutustumista lähteisiin ja kollokvioita. Kirjatenttiin luettava kirjallisuus ja tentin toteutustapa sekä suorittamisajankohdat ilmoitetaan kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa. Kirjallisuus voidaan suorittaa joko tiedekuntatentissä tai esseetehtävinä. Kumpaankin suoritukseen liittyy pakollinen palautekeskustelu tentaattorin kanssa.