Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Special Course 5 Cr General Examination 19.5.2021 - 19.5.2021
Special Course 5 Cr General Examination 16.6.2021 - 16.6.2021
Special Course 5 Cr General Examination 7.7.2021 - 7.7.2021
Special Course 5 Cr General Examination 28.7.2021 - 28.7.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Special Course 5 Cr General Examination 28.4.2021 - 28.4.2021
Special Course 5 Cr General Examination 31.3.2021 - 31.3.2021
Special Course 5 Cr General Examination 24.2.2021 - 24.2.2021
Special Course 5 Cr General Examination 27.1.2021 - 27.1.2021
Liettuan kirjallinen viestintä 5 Cr Lecture Course 19.1.2021 - 4.5.2021
Special Course 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Special Course 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Special Course 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Special Course 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Latvian leksikologia (KIM-SB305/KIK-LV211) 5 Cr Lecture Course 2.9.2020 - 9.12.2020
Special Course 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Special Course 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Special Course 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Special Course 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Special Course 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Special Course 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Special Course 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Special Course 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Special Course 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Special Course 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Special Course 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Special Course 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Liettuan kääntäminen 5 Cr Course 6.9.2019 - 24.4.2020
Latvian ja liettuan vertaileva kielioppi (KIM-SB305/KIK-LV221/KIK-LT221) 5 Cr Course 4.9.2019 - 11.12.2019
Warsztaty z pisania 5 Cr Course 3.9.2019 - 28.4.2020
Special Course 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Special Course 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Special Course 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Special Course 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Special Course 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Special Course 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Special Course 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Special Course 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Liettuan leksikologia 5 Cr Course 15.1.2019 - 30.4.2019
Special Course 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Special Course 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Albanian intensiivikurssi 2 (Intensive course of Albanian 2) 3 Cr Course 29.10.2018 - 9.11.2018
Special Course 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Special Course 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Liettuan stilistiikkaa 5 Cr Course 10.9.2018 - 10.12.2018
Liettuan puheviestintä 5 Cr Course 4.9.2018 - 11.12.2018
Special Course 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Special Course 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Special Course 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Special Course 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Special Course 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Special Course 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Special Course 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Special Course 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Special Course 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
Special Course 5 Cr General Examination 6.10.2017 - 6.10.2017
Special Course 5 Cr General Examination 15.9.2017 - 15.9.2017

Target group

Pakollinen kaikille kielten maisteriohjelman slavistiikan ja baltologian opintosuunnan opiskelijoille. Kuuluu slavistiikan ja baltologian syventäviin opintoihin.

Muitten koulutusohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson kurssina, jos heillä on ne edeltävät tiedot ja suoritukset, jotka on opetusohjelmassa mainittu kyseisen kurssin kohdalla. Muitten koulutusohjelmien opiskelijat eivät voi suorittaa opintojaksoa kirjatenttinä tai kotiesseenä.

Prerequisites

Ilmoitetaan kunkin kurssin kohdalla opetusohjelmassa erikseen.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee syvällisemmin jonkin baltologian tai slavistiikan alan erityiskysymyksen.

Timing

Suoritusaika valittavissa vapaasti maisteriopintojen aikana. Suoritettavissa jatkuvasti.

Contents

Ks. edellä kohtaa "Opintojakson toteutus".

Study materials

Ilmoitetaan kullakin valinnaisella kurssilla erikseen. Kirjallisuuskuulusteluun tai kotiesseeseen kirjallisuus sovitaan kuulustelijan kanssa erikseen.

Assessment practices and criteria

Arviointikriteerit ilmoitetaan kullakin kurssilla erikseen. Kirjallisuuskuulusteluissa ja esseissä arvostetaan kokonaisuuksien hallintaa ja omia ajatuksia. Arvosteluasteikko on 0–5.

Completion methods

Valinnaisia erikoiskursseja järjestetään mahdollisuuksien mukaan ja niistä ilmoitetaan kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Vaihtoehtoinen suoritustapa on kirjallisuuskuulustelu tai kotiessee sekä palautetapaaminen kuulustelijan kanssa. Kuulustelijana toimivat prof. Lindstedt (slavistiikka) ja dos Balode (baltologia), ja esseen aihe ja/tai luettava kirjallisuus sovitaan heidän kanssaan, mielellään niin, että ne tukevat pro gradu ‑työtä.