Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 30.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 24.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 1.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 8.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 15.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 29.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 5.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 12.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 19.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 26.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 3.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 14.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 11.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 18.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 25.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 10.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 17.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 24.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 31.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 7.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Pakollinen kaikille kielten maisteriohjelman slavistiikan ja baltologian opintosuunnan opiskelijoille. Kuuluu slavistiikan ja baltologian syventäviin opintoihin.

Muitten koulutusohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson kurssina, jos heillä on ne edeltävät tiedot ja suoritukset, jotka on opetusohjelmassa mainittu kyseisen kurssin kohdalla. Muitten koulutusohjelmien opiskelijat eivät voi suorittaa opintojaksoa kirjatenttinä tai kotiesseenä.

Ilmoitetaan kunkin kurssin kohdalla opetusohjelmassa erikseen.

Opiskelija tuntee syvällisemmin jonkin baltologian tai slavistiikan alan erityiskysymyksen.

Suoritusaika valittavissa vapaasti maisteriopintojen aikana. Suoritettavissa jatkuvasti.

Ks. edellä kohtaa "Opintojakson toteutus".

Ilmoitetaan kullakin valinnaisella kurssilla erikseen. Kirjallisuuskuulusteluun tai kotiesseeseen kirjallisuus sovitaan kuulustelijan kanssa erikseen.

Arviointikriteerit ilmoitetaan kullakin kurssilla erikseen. Kirjallisuuskuulusteluissa ja esseissä arvostetaan kokonaisuuksien hallintaa ja omia ajatuksia. Arvosteluasteikko on 0–5.

Valinnaisia erikoiskursseja järjestetään mahdollisuuksien mukaan ja niistä ilmoitetaan kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Vaihtoehtoinen suoritustapa on kirjallisuuskuulustelu tai kotiessee sekä palautetapaaminen kuulustelijan kanssa. Kuulustelijana toimivat prof. Lindstedt (slavistiikka) ja dos Balode (baltologia), ja esseen aihe ja/tai luettava kirjallisuus sovitaan heidän kanssaan, mielellään niin, että ne tukevat pro gradu ‑työtä.