Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 13.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 6.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 20.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 27.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 4.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 11.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 18.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 1.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 8.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 15.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 22.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 29.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.12.2019
12:15 - 13:45
Fri 17.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 24.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 31.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 7.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 14.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 21.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 28.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 13.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 20.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 27.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 3.4.2020
12:15 - 13:45
Fri 17.4.2020
12:15 - 13:45
Fri 24.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Pakollinen kaikille kielten maisteriohjelman slavistiikan ja baltologian opintosuunnan opiskelijoille. Kuuluu slavistiikan ja baltologian syventäviin opintoihin.

Muitten koulutusohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson kurssina, jos heillä on ne edeltävät tiedot ja suoritukset, jotka on opetusohjelmassa mainittu kyseisen kurssin kohdalla. Muitten koulutusohjelmien opiskelijat eivät voi suorittaa opintojaksoa kirjatenttinä tai kotiesseenä.

Ilmoitetaan kunkin kurssin kohdalla opetusohjelmassa erikseen.

Opiskelija tuntee syvällisemmin jonkin baltologian tai slavistiikan alan erityiskysymyksen.

Suoritusaika valittavissa vapaasti maisteriopintojen aikana. Suoritettavissa jatkuvasti.

Ks. edellä kohtaa "Opintojakson toteutus".

Ilmoitetaan kullakin valinnaisella kurssilla erikseen. Kirjallisuuskuulusteluun tai kotiesseeseen kirjallisuus sovitaan kuulustelijan kanssa erikseen.

Arviointikriteerit ilmoitetaan kullakin kurssilla erikseen. Kirjallisuuskuulusteluissa ja esseissä arvostetaan kokonaisuuksien hallintaa ja omia ajatuksia. Arvosteluasteikko on 0–5.

Valinnaisia erikoiskursseja järjestetään mahdollisuuksien mukaan ja niistä ilmoitetaan kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Vaihtoehtoinen suoritustapa on kirjallisuuskuulustelu tai kotiessee sekä palautetapaaminen kuulustelijan kanssa. Kuulustelijana toimivat prof. Lindstedt (slavistiikka) ja dos Balode (baltologia), ja esseen aihe ja/tai luettava kirjallisuus sovitaan heidän kanssaan, mielellään niin, että ne tukevat pro gradu ‑työtä.