Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 12.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 19.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 26.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 3.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 10.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 17.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 31.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 7.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 14.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 21.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 28.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 5.12.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.12.2019
14:15 - 15:45
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 12.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 19.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 26.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 2.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 16.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso sisältyy syventäviin opintoihin ja se on pakollinen Aasian kielet -opintosuunnan opiskelijoille, joiden pääkieli on japani, kiina tai korea, ja japanin tai kiinan aineenopettajaksi opiskeleville.

Opintojakso on pakollinen myös Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille, joiden pääkieli on japani, kiina tai korea ja jotka ovat suorittaneet vaaditut edeltävät opinnot. Heidän tulee ottaa yhteyttä japanin/kiinan/korean kielen yliopistonlehtoriin hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista.

Myös ulkomailla suoritettuja tai muita pääkielen syventäviksi opinnoiksi soveltuvia korkeakouluopintoja voidaan hyväksyä erikoiskurssiksi.

Opintojaksolle hyväksytään korkeintaan 20 tutkinto-opiskelijaa seuraavassa järjestyksessä:
1) Aasian kielet -opintosuunnan pääaineopiskelijat, joiden kieli on japani, kiina tai korea, ja Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman pääaineopiskelijat, joiden kieli on japani, kiina tai korea;
2) muut kielten maisteriohjelman opiskelijat (etusija japani/kiina sivuaineena -opettajan pätevyyttä opiskelevilla);

3) Aasian tutkimukseen erikoistuvat kulttuuri- ja aluetutkimuksen maisteriohjelman pääaineopiskelijat;

4) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa japanin kielen kursseja osana tutkintoaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on vastattava pakolliseen lisätietokysymykseen, mihin edellisistä ryhmistä hän kuuluu. Jos tietoa ei anneta, ilmoittautumista ei voida hyväksyä.

Kielten kandiohjelman japanin, kiinan tai korean kielen opintosuunnan perus- ja aineopinnot tai niitä vastaavat opinnot. Suositus on, että opiskelija on suorittanut kieliopintoja vaihdossa tai kieliharjoittelussa kohdemaassa ennen opintojaksoa. Myös ulkomailla suoritettuja tai muita pääkielen syventäviksi opinnoiksi soveltuvia korkeakouluopintoja voidaan hyväksyä erikoiskurssiksi.

Kielitieteen ja kielipedagogian, kirjallisuuden ja kääntämisen opinnot, Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman Aasiaa käsittelevät opintojaksot ja muut Aasian tutkimuksen ja asiantuntijuuden ja ammattitaidon kehittymistä tukevat opintokokonaisuudet.

Osaamisen kehittäminen jollakin kielitaidon (ja kielitietouden/kielitieteen) osa-alueella.

Maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. Lukukauden tai periodin mittainen opintojakso syys- tai kevätlukukaudella tai pääkielen yliopistonlehtorin kanssa sovittava monimuotoinen suoritus. Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi.

Pääkielen kielitaidon (ja kielitietouden/kielitieteen/pedagogisen osaamisen) kehittämistä tukeva kurssi.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Yllä esitellyn kurssityöskentelyn ohessa esimerkiksi digitaalisen teknologian ja aineistojen hyödyntäminen, portfoliotyöskentely, tandem- ja muut projektit ja/tai vierailijat/vierailut.

Arviointiasteikko: 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella. Arviointi on jatkuvaa ja siinä huomioidaan erityisesti läsnäolo, aktiivinen osallistuminen, suulliset ja kirjalliset tuotokset tunneilla, oppimistehtävistä suoriutuminen ja niiden palauttaminen vaaditussa ajassa, kokeissa menestyminen, soveltuva itse- ja vertaisarviointi sekä aktiivinen asenne omien taitojen ja opetustapahtuman kehittämiseen (esimerkiksi itse ehdotetut oppimista ja osaamistavoitteiden toteutumista tukevat aineistot, materiaalit, digitaaliset resurssit ja kekseliäät toteutustavat). Toteutuksesta riippuen myös hyväksytty/hylätty -arviointi on mahdollinen.

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti joko lähi- tai monimuoto-opetuksena. Mikäli opintojaksoa ei toteuteta, voi opiskelija olla yhteydessä oman pääkielensä yliopistonlehtoriin vaihtoehtoisesta suoritustavasta (esim. projekti, tandem-kielivaihto).

Lähiopetus edellyttää pakollista läsnäoloa tunneilla ja oppimistehtävien ja kokeiden hyväksyttyä suorittamista.

Pääkielen yliopistonlehtori.