Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Genre Theory 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Genre Theory 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Genre Theory 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Genre Theory 5 Cr General Examination 27.1.2021 - 27.1.2021
Genre Theory 5 Cr General Examination 24.2.2021 - 24.2.2021
Genre Theory 5 Cr General Examination 31.3.2021 - 31.3.2021
Genre Theory 5 Cr General Examination 28.4.2021 - 28.4.2021
Genre Theory 5 Cr General Examination 19.5.2021 - 19.5.2021
Genre Theory 5 Cr General Examination 16.6.2021 - 16.6.2021
Genre Theory 5 Cr General Examination 7.7.2021 - 7.7.2021
Genre Theory 5 Cr General Examination 28.7.2021 - 28.7.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Genre Theory 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Genre Theory 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Genre Theory 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Genre Theory 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Genre Theory 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Genre Theory 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Genre Theory 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Genre Theory 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Genre Theory 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Genre Theory 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Genre Theory 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Genre Theory 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Genre Theory 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Genre Theory 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Genre Theory 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Genre Theory 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Genre Theory 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Kokeellinen gotiikka -praktikumi (KIR-315/KIR-331/ TTK-YL210/TTK-YL223/TYY210E/ TYY229E/TYY344E/ TYY331E/TYY332E/SKO350) 5 Cr Course 2.4.2019 - 14.5.2019
Genre Theory 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Genre Theory 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Genre Theory 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Matkakirjallisuus ja identiteetti: Eurooppa ja Venäjä matkakuvauksissa (KIR-315/KIR-312/KIR-341/KIR-349/TIE-513/TTK-YL243/KIM-RU337) 5 Cr Course 21.1.2019 - 8.4.2019
Genre Theory 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Genre Theory 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Genre Theory 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Genre Theory 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Genre Theory 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Genre Theory 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Genre Theory 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Genre Theory 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Genre Theory 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Genre Theory 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Genre Theory 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Genre Theory 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Genre Theory 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Genre Theory 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
Teemapraktikum: Avantgarden tekstilajit 5 Cr Lecture Course 30.10.2017 - 17.12.2017
Genre Theory 5 Cr General Examination 6.10.2017 - 6.10.2017

Target group

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, väh. 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-310 Kirjallisuudentutkimus, teoria ja metodit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää kirjallisuuden lajiteorioiden keskeisiä näkemyksiä ja määritellä niihin liittyviä käsitteitä. Hän osaa keskustella lajiteorian klassikoista ja modernista tutkimuksesta. Hän osaa myös soveltaa teorioita kirjallisuusanalyysissa.

Contents

Opiskellaan lajiteorioita ja lajikäsitteitä syventävästi ja sovelletaan niitä kirjallisten teosten analyysiin.

Study materials

Kirjallisuus

Tiedekuntatentissä tentitään 2 teosta seuraavista:

A. Fowler, Kinds of Literature: an introduction to the theory of genres and modes;
J. Frow,
Genre (2005);
D. Duff,
Modern Genre Theory;
Genre - tekstilajit
(toim. A. Mäntynen, S. Shore, A. Solin (sivut 9-41 ja 151-183);

Lisäksi yksi teos seuraavista:

Satiiri: johdatus lajin historiaan ja teoriaan (toim. S. Kivistö)
T. Todorov
, The Fantastic tai F. Mendlesohn, The Rhetorics of Fantasy
J. De Groot
: The Historical Novel

Tenttiin valitaan teoksia, joita ei ole suoritettu kohdassa TTK-YL223 Lajiteoria.

Assessment practices and criteria

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 0–5. Arvioinnissa mitataan opiskelijan lajiteorioiden tuntemusta sekä kykyä keskustella teorioiden soveltamiseen liittyvistä erilaisista ongelmista ja luoda niihin itsenäisesti ratkaisuja.

Completion methods

Opintojakso suoritetaan luentokurssina, praktikumina, tiedekuntatenttinä tai esseenä. Tiekuntatenttiin luettavasta kirjallisuudesta tai esseen aiheesta sovitaan yhdessä kuulustelijan kanssa.