Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
On Interpreting Literary Texts (TTK-YL224/TYY310E) 5 Cr Course 17.1.2020 - 6.3.2020
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Kirjallisuuden tutkimusklassikkoja (KIR-316/TTK-YL230/TYY230E/TYY310E/SKO340) 5 Cr Course 12.9.2018 - 24.10.2018
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
Philosophy of Literary Interpretation 5 Cr General Examination 6.10.2017 - 6.10.2017

Target group

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, väh. 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-310 Kirjallisuudentutkimus, teoria ja metodit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Prerequisites

Edellyttää kirjallisuuden teorian riittävää tuntemusta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suhteuttaa kirjallisuudentutkimuksen esittämiä kysymyksiä tulkinnasta, kirjallisuudesta ja fiktiosta filosofisiin lähestymistapoihin. Opiskelija kykenee arvioimaan erityisesti filosofisen tulkinnan teorian ja fiktion teorian sekä analyyttisen estetiikan merkitystä kirjallisuudentutkimukselle.

Timing

Tenttimismahdollisuus kaikkina periodeina. Kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Contents

Opintojaksossa perehdytään kirjallisuuden ja filosofian yhteisiin alueisiin. Tenttiin luetaan aiheeseen johdattavia yleisteoksia ja soveltuvaa kaunokirjallisuutta. Essee keskittyy tiettyyn teokseen tai kysymykseen, joka sovitaan vastaavan opettajan kanssa.

Study materials

Tiedekuntatentissä tentitään jonkin seuraavan kolmen alueen teokset:

  • Tulkinnan teoria: Umberto Eco, Interpretation and Overinterpretation (1990); Paisley Livingston, Art and Intention. A Philosophical Study (2005); John Maynard, Literary Intention, Literary Interpretations, and Readers (2009).
  • Fiktion teoria: Benjamin Harshav, Explorations in Poetics (2007); K. L. Walton, Mimesis as Make-Believe (1990) tai Gregory Currie, The Nature of Fiction (1990); D. Cohn, Fiktion mieli (1999) tai Lubomír Doležel, Possible Worlds of Fiction and History, The Postmodern Stage (2010)
  • Kirjallisuus ja analyyttinen estetiikka: Peter Lamarque. The Philosophy of Literature (2009); David Davies, Aesthetics and Literature (2007), Peter Swirski, Literature, Analytically Speaking: Explorations in the Theory of Interpretation, Analytic Aesthetics, and Evolution (2010).

Assessment practices and criteria

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 0–5.

Completion methods

Luentosarja tai kirjatentti. Kuulustelu tai erikseen sovittaessa esseesuoritusmahdollisuus.