Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, väh. 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-310 Kirjallisuudentutkimus, teoria ja metodit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Edellyttää kirjallisuuden teorian riittävää tuntemusta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suhteuttaa kirjallisuudentutkimuksen esittämiä kysymyksiä tulkinnasta, kirjallisuudesta ja fiktiosta filosofisiin lähestymistapoihin. Opiskelija kykenee arvioimaan erityisesti filosofisen tulkinnan teorian ja fiktion teorian sekä analyyttisen estetiikan merkitystä kirjallisuudentutkimukselle.

Tenttimismahdollisuus kaikkina periodeina. Kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Opintojaksossa perehdytään kirjallisuuden ja filosofian yhteisiin alueisiin. Tenttiin luetaan aiheeseen johdattavia yleisteoksia ja soveltuvaa kaunokirjallisuutta. Essee keskittyy tiettyyn teokseen tai kysymykseen, joka sovitaan vastaavan opettajan kanssa.

Tiedekuntatentissä tentitään jonkin seuraavan kolmen alueen teokset:

  • Tulkinnan teoria: Umberto Eco, Interpretation and Overinterpretation (1990); Paisley Livingston, Art and Intention. A Philosophical Study (2005); John Maynard, Literary Intention, Literary Interpretations, and Readers (2009).
  • Fiktion teoria: Benjamin Harshav, Explorations in Poetics (2007); K. L. Walton, Mimesis as Make-Believe (1990) tai Gregory Currie, The Nature of Fiction (1990); D. Cohn, Fiktion mieli (1999) tai Lubomír Doležel, Possible Worlds of Fiction and History, The Postmodern Stage (2010)
  • Kirjallisuus ja analyyttinen estetiikka: Peter Lamarque. The Philosophy of Literature (2009); David Davies, Aesthetics and Literature (2007), Peter Swirski, Literature, Analytically Speaking: Explorations in the Theory of Interpretation, Analytic Aesthetics, and Evolution (2010).

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 0–5.

Luentosarja tai kirjatentti. Kuulustelu tai erikseen sovittaessa esseesuoritusmahdollisuus.