Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-310 Kirjallisuudentutkimus, teoria ja metodit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida kirjallisuuden kielen erityispiirteitä ja arvioida kyseisten erityispiirteiden merkitystä suhteessa muuhun kielenkäyttöön. Opiskelija osaa myös nimetä kirjallisen tyylin ominaisuuksia, hahmottaa tyylintutkimuksen kysymyksiä ja alustavasti tutkia kirjallista tyyliä.

Tenttimismahdollisuus joka periodissa. Kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Opintojaksossa perehdytään kirjallisuuden kielen ja tyylin tutkimukseen tietyn teoksen, yhden kirjailijan tuotannon, kirjallisen lajin tai periodin näkökulmasta.

Tenttikirjallisuus (valitaan vähintään kolme seuraavista):

Geoffrey Leech ja Mick Short. Style in Fiction. A Linguistic Introduction to English Fictional Prose (2nd edition, 2007)

Gérard Genette. Fiction and Diction (1993/1991) tai Philippe Gilles ja Julien Piat. La langue littéraire. Une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à Claude Simon (2009)

Nelson Goodman. ”The Status of Style” (1975, artikkeli)

The Routledge Handbook of Stylistics (2014, luvut I-III, sivut 1-420)

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 0–5.

Luentosarja tai kirjatentti. Kuulustelu tai erikseen sovittaessa esseesuoritusmahdollisuus. Tenttiin luetaan aiheeseen johdattavia yleisteoksia ja soveltuvaa kaunokirjallisuutta. Essee keskittyy tiettyyn teokseen tai kysymykseen, joka sovitaan vastaavan opettajan kanssa.