Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-310 Kirjallisuudentutkimus, teoria ja metodit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Edeltävinä osaamisena vaaditaan kirjallisuudentutkimuksen perusteiden tuntemus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kirjallisuudentutkimuksen uusimpiin suuntauksiin ja syventynyt valinnaisesti yhteen tai kahteen lähestymistapaan.

Suositellaan suoritettavaksi ennen graduseminaaria.

Opintojaksolla käsitellään yhtä tai useampaa kirjallisuudentutkimuksen suuntausta suhteuttamalla sitä aiempiin menetelmiin tai teorioihin ja soveltamalla lähestymistapaa kirjallisiin teksteihin.

Kirjallisuudesta sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Kurssilla suoritetaan kurssikohtainen kirjallisuus.

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojakso toteutetaan luentosarjana, praktikumina tai kuulusteluna.