Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-310 Kirjallisuudentutkimus, teoria ja metodit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Mahdollisia tukevia opintoja ovat opintojaksot KIR-322 Kirjallisuuden etiikka ja KIR-323 Lukemisen teoria.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kirjallisuuden tunnesisältöihin ja tunnevaikutuksiin. Opiskelija on oppinut käsitteitä ja lähestymistapoja, jotka auttavat kirjallisuuden tunnevaikutusten tunnistamisessa ja analyysissa. Opiskelija on tutustunut affektiivisuutta koskeviin teorioihin.

Opiskellaan tunteiden teoriaa ja sen käsitteitä ja sovelletaan opittua kaunokirjallisten tekstien analyysiin. Analysoidaan tekstejä niiden tunnevaikutusten kannalta.

Tentittäessä esimerkiksi seuraavat kirjat tulevat kysymykseen: Hollsten & Helle (toim.), Tunteita ja tuntemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa; Hogan, What Literature Teaches us about Emotions tai Hogan, Affective Narratology.

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojakso toteutetaan luentokurssina, praktikumina tai kirjakuulusteluna.