Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-310 Kirjallisuudentutkimus, teoria ja metodit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Kandidaatin tutkinto.

Lisäksi suositellaan suoritettavaksi opintojaksot KIR-Y333 Vertaileva kirjallisuudentutkimus ja KIR-Y334 Kirjallisuus ja intermediaalisuus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee intertekstuaalisuuden teoriat ja tutkimussuunnat.

Opintojakso järjestetään kuulustelun tai mahdollisen kurssin muodossa. Opintojakson voi suorittaa tiedekuntatenttinä.

Kurssilla perehdytään intertekstuaalisuuden keskeisiin teorioihin, oppihistoriaan ja tutkimusmetodeihin malliteosten avulla. Tarpeen mukaan opiskelija voi keskittyä haluamaansa erityisalueeseen.

Kurssilla suoritetaan kurssikohtainen kirjallisuus.

Kirjatenttiin luettava kirjallisuus:

Auli Viikari (toim.), Intertekstuaalisuus
Marko Juvan, History and Poetics of Intertextuality

Arvosteluskaalana 0–5.

Opintojakso toteutetaan luentosarjana ja kirjatenttinä. Suoritusmuotona on kuulustelu tai erikseen sovittaessa esseesuoritus.