Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Loppuratkaisut kirjallisuudessa ja elokuvassa (KIR-322/SKO350) 5 Cr Lecture Course 14.3.2018 - 2.5.2018
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
Literature and Ethics 5 Cr General Examination 6.10.2017 - 6.10.2017

Target group

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

 • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
 • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
 • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
 • KIR-310 Kirjallisuudentutkimus, teoria ja metodit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Prerequisites

Suosituksena kandiseminaarin ja kandivaiheen Kirjallisuuden lähestymistapoja -opintojaksojen suorittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on selvillä kirjallisuuden ja moraalifilosofian suhteen historiasta, erityisesti ns. eettisen käänteen jälkeen. Hän on perehtynyt humanistisen perinteen sekä dekonstruktion ja sen johdannaisten näkemyksiin etiikan ja kirjallisuuden suhteesta sekä niiden keskeisiin käsitteisiin ja analyysimenetelmiin. Hän tuntee keskeisiä retorisia keinoja, joilla kaunokirjallisuus käsittelee eettisiä kysymyksiä sekä vaikuttaa lukijan eettisiin arviointeihin. Opiskelija osaa analysoida tekstiesimerkkejä eettiseltä kannalta ja eritellä omaa eettistä arviotaan analysoiduista tekstiesimerkeistä.

Contents

 • Perehtyminen kirjallisuuden etiikan keskeisiin lähestymistapoihin ja niiden eroihin.
 • Lähestymistapojen tulkintamallien soveltamisen opetteleminen.
 • Tekstien retoristen keinojen rooli eettisten kysymysten ja ongelmien muotoilussa.
 • Retoristen keinojen vaikutus lukijan rooliin ja yksityisen lukijan eettisten arvioiden perusteleminen.

Activities and teaching methods in support of learning

Osallistuminen keskusteluihin ja kirjalliset kotitehtävät.

Study materials

Luetaan 3 teosta seuraavista:

 • Wayne C. Booth, The Company We Keep: An Ethics of Fiction
 • Martha Nussbaum, Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life, 1995
 • James Phelan, Living to Tell about It: A Rhetoric and Ethics of Character Narration
 • Suzanne Keen, Empathy and the Novel, 2010
 • Robert Doran, The Ethics of Theory: Philosophy, History, Literature, 2017
 • Liesbeth Korthals Altes, Ethos and Narrative Interpretation: The Negotiation of Values in Fiction, 2014

Assessment practices and criteria

Asteikkona 0–5. Kriteerit ovat keskeisten sisältöjen hallitseminen ja soveltaminen kirjallisissa tehtävissä.

Completion methods

Opintojakson suoritustavat ovat luentokurssi, luentopraktikum, kirjatentti tai essee. Kurssi järjestetään yhden periodin kestävänä kurssina.