Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.1.2020 at 09:00 - 4.2.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

 • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
 • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
 • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
 • KIR-310 Kirjallisuudentutkimus, teoria ja metodit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Suosituksena kandiseminaarin ja kandivaiheen Kirjallisuuden lähestymistapoja -opintojaksojen suorittaminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on selvillä kirjallisuuden ja moraalifilosofian suhteen historiasta, erityisesti ns. eettisen käänteen jälkeen. Hän on perehtynyt humanistisen perinteen sekä dekonstruktion ja sen johdannaisten näkemyksiin etiikan ja kirjallisuuden suhteesta sekä niiden keskeisiin käsitteisiin ja analyysimenetelmiin. Hän tuntee keskeisiä retorisia keinoja, joilla kaunokirjallisuus käsittelee eettisiä kysymyksiä sekä vaikuttaa lukijan eettisiin arviointeihin. Opiskelija osaa analysoida tekstiesimerkkejä eettiseltä kannalta ja eritellä omaa eettistä arviotaan analysoiduista tekstiesimerkeistä.

 • Perehtyminen kirjallisuuden etiikan keskeisiin lähestymistapoihin ja niiden eroihin.
 • Lähestymistapojen tulkintamallien soveltamisen opetteleminen.
 • Tekstien retoristen keinojen rooli eettisten kysymysten ja ongelmien muotoilussa.
 • Retoristen keinojen vaikutus lukijan rooliin ja yksityisen lukijan eettisten arvioiden perusteleminen.

Luetaan 3 teosta seuraavista:

 • Wayne C. Booth, The Company We Keep: An Ethics of Fiction
 • Martha Nussbaum, Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life, 1995
 • James Phelan, Living to Tell about It: A Rhetoric and Ethics of Character Narration
 • Suzanne Keen, Empathy and the Novel, 2010
 • Robert Doran, The Ethics of Theory: Philosophy, History, Literature, 2017
 • Liesbeth Korthals Altes, Ethos and Narrative Interpretation: The Negotiation of Values in Fiction, 2014

Osallistuminen keskusteluihin ja kirjalliset kotitehtävät.

Asteikkona 0–5. Kriteerit ovat keskeisten sisältöjen hallitseminen ja soveltaminen kirjallisissa tehtävissä.

Opintojakson suoritustavat ovat luentokurssi, luentopraktikum, kirjatentti tai essee. Kurssi järjestetään yhden periodin kestävänä kurssina.