Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 09:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-310 Kirjallisuudentutkimus, teoria ja metodit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Lisäksi suositellaan suoritettavaksi esimerkiksi opintojaksot KIR-321 Intertekstuaalisuus teoriana ja metodina sekä KIR-320 Kirjallisuus, mieli ja tunteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut lukemisen teorioihin ja oppinut kirjallisuuden lukijalähtöistä analyysia.

Opintojakso sisältää tutustumista lukemisen tutkimuksen lähestymistapoihin ja lukijan roolia käsittelevää teoriaa, erityisesti kognitiivisen tutkimuksen kannalta.

Valitaan erikseen laadittavalta listalta lukemisen teorian klassikoita ja/tai nykyteoriaa.

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojakso toteutetaan luentosarjana tai kuulusteluna.