Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.3.2020 at 09:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-310 Kirjallisuudentutkimus, teoria ja metodit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Esimerkiksi teoriajaksot KIR-323 Lukemisen teoria, KIR-319 Kirjallisuudentutkimuksen nykysuuntauksia tai KIR-320 Kirjallisuus, mieli ja tunteet voivat olla hyödyllisiä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut sukupuolen tutkimuksen teorioihin ja oppinut soveltamaan sukupuolinäkökulmaa kirjallisuuden analyysiin.

Opintojakso sisältää tutustumista sukupuolen feministisiin, queer- näkökulmaisiin tai maskuliinisuuden tutkimuksen lähestymistapoihin.

Valitaan kirjallisuutta erikseen toimitettavalta listalta.

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojakso toteutetaan luentosarjana tai kuulusteluna.