Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 09:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on valinnainen ja siitä vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Opintojakso ei ole avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Pro gradu -tutkielman aiheen on oltava selvillä.

Mahdollinen tukeva opintojakso: KIR-311 Erikoisalan teoriaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt oman opintosuuntansa kaunokirjallisuuteen ja saanut näin tukea pro gradu -tutkielmansa tekoon. Opiskelija osaa suhteuttaa lukemaansa pro gradu -tutkielman kohteena olevaan tekstiaineistoon.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi, kun gradun aihe on valittu.

Opintojakso järjestetään kuulustelun tai sopivan luentosarjan muodossa sopimuksen mukaan.

Pro gradu -tutkielman laatimista tukevan kaunokirjallisuuden lukeminen.

Kirjallisuudesta sovitaan graduohjaajan kanssa.

Keskustelut graduohjaajan kanssa.

Asteikko 0–5. Kriteerinä ovat keskeisten sisältöjen hallitseminen ja soveltaminen kirjallisissa tehtävissä.

Kirjakuulustelu: kirjat sovitaan graduohjaajan kanssa ja tentitään hänelle. Poikkeustapauksissa voidaan sopia esseesuorituksesta.

Oma graduohjaaja.