Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Genres and Styles of Poetry 5 Cr Lecture Course 1.9.2020 - 13.10.2020
Keskiajan naistrubaduurien lyriikkaa (KESK-522, KIM-FR345) 5 Cr Lecture Course 2.9.2020 - 21.10.2020
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Genres and Styles of Poetry 5 Cr Lecture Course 21.1.2021 - 6.5.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Genres and Styles of Poetry 5 Cr Exam retake 22.11.2019 - 22.11.2019
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Ranskan oksitaaninkielinen kirjallisuus keskiajalta nykypäiviin (KIM-FR355/KIM-FR345/TYY132E/RRA312/RRA314/HISK-120/HISM-311/KESK-522/525/A403031) 5 Cr Course 5.9.2019 - 24.10.2019
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Japanilaisen lyriikan juuria ja haaroja (KIR-342/KIR-349/KIR-Y332/TTK-YL210/TTK-YL228) 5 Cr Course 29.10.2018 - 10.12.2018
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
1960- ja 1970-luvun suomalaisesta runoudesta (KIR-342/SKO350/KOK-K218/SKO240a/SKO240b) 5 Cr Lecture Course 25.1.2018 - 3.5.2018
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
Genres and Styles of Poetry 5 Cr General Examination 6.10.2017 - 6.10.2017

Target group

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-340 Kirjallisuudentutkimus, kirjallisuuden lajit, periodit ja tyylit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on syventynyt ymmärrys lyriikan lajeista ja tyyleistä sekä niiden historiallisesta jatkumosta ja ilmenemisestä nykyrunoudessa. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan lyriikan analyysiin.

Timing

Opintojaksosta ei järjestetä opetusta joka vuosi, mutta opintojakson voi suorittaa myös kirjallisena kuulusteluna tiedekuntatenteissä.

Contents

Opintojaksossa voidaan keskittyä valinnaisesti joko tiettyihin lyriikan lajeihin ja tyyleihin (sonetti, elegia, kokeellinen runous) tai periodeihin (romantiikka, symbolismi, modernismi, postmodernismi).

Study materials

Kirjallisuus koostuu 2 teoria- ja tutkimuskirjasta ja 3–5 runoteoksesta.

Esim.

Byron, Glennis: Dramatic Monologue

Emig, Rainer: Modernism in poetry. Motivations, Structures and Limits.

Gifford, Terry: Pastoral

Gill, Jo: Modern confessional writing: new critical essays, s.1–83

Joensuu, Juri: Menetelmät, kokeet, koneet. Proseduraalisuus poetiikassa, kirjallisuushistoriassa ja suomalaisessa kokeellisessa kirjallisuudessa

Kangaskoski, Matti: Reading Digital Poetry Interface, Interaction and Interpretation

Koivisto, Päivi (toim.): Kanervakankaalla. Näkökulmia Aleksis Kiven runouteen

Kennedy, David: The Ekphrastic Encounter in Contemporary British Poetry and Elsewhere

Weisman, Karen (toim.): The Oxford Handbook of the Elegy, s. 1–429

Oppenheimer, Paul: The Birth of the Modern Mind. Self, Consciousness, and the Invention of the Sonnet.

Painter, Kirsten Blythe: Flint on a bright stone. A revolution of precision and restraint in American, Russian and German Modernism.

Perloff, Marjorie: Poetic License: essays on modernist and postmodernist lyric

Silén, Daniela: Rolldiktens jag. Aspekter på svenskspråkiga rolldikter från Bellman till Runeberg

Assessment practices and criteria

Arvosteluasteikkona on 0–5.

Recommended optional studies

Lisäksi suositellaan suoritettavaksi opintojakso KIR-313 Lyriikan teoria ja tutkimus.

Completion methods

Opintojakson suoritustapana on luento- tai harjoituskurssi tai kirjallinen kuulustelu.