Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-340 Kirjallisuudentutkimus, kirjallisuuden lajit, periodit ja tyylit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Suositellaan opintojaksoa KIR-315 Lajiteoria.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kirjallisuuden tyylilajeihin eli moodeihin, kuten ironiaan, allegoriaan, satiiriin, huumoriin, jne. Opiskelija on oppinut tunnistamaan tyylilajeja ja niiden merkitystä ja syventynyt lajin ja tyylilajien suhteisiin.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen graduseminaaria.

Opintojaksossa käsitellään tyylilajeja teoreettiselta kannalta ja analysoidaan kirjallisten tekstien mahdollisia tyylilajeja. Kurssilla voidaan keskittyä yhteen tai useampaan tyylilajiin.

Arvosteluskaalana on 0–5.

Opintojakson suoritusmuodot ovat luentosarja, praktikum tai kuulustelu.