Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma.

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • KIR-T300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot, vähintään 90 op
  • KIR-O300 Kirjallisuudentutkimus, syventävät opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevalle, 60 op
  • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot, 60 op
  • KIR-340 Kirjallisuudentutkimus, kirjallisuuden lajit, periodit ja tyylit, 15 op

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso tarjotaan myös Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelmassa osana opintokokonaisuutta KIR-Y300 Yleinen kirjallisuustiede, syventävät opinnot, 60 op.

Kanditason Populaarikirjallisuuden lajit -opintojakson suorittaminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on selvillä populaarikirjallisuuden tutkimuksenhistoriasta ja päälinjoista. Hän tuntee tapoja tehdä erotteluja kulttuuris-kirjallisessa kentässä (korkea-matala, taide-viihde) ja hallitsee niiden perustelut. Hän osaa kuvata sarjallisuuden, bestsellereiden, kirjallisten muoti-ilmiöiden, kirjallisuuspalkintojen, jne. toimintamekanismeja. Opiskelija osaa analysoida tekstiesimerkkejä edellä mainituilta kannoilta.

Perehtyminen populaarikirjallisuuden historiaan ja tärkeimpiin ilmiöihin. Kulttuuris-kirjallisten laatu- ja makuerottelujen toimintalogiikkaan tutustuminen ja niiden perusteluiden eritteleminen.

Luetaan 3 seuraavista teoksista:

  • Glover, David & Scott McCracken (eds.) 2012, The Cambridge Companion to Popular Fiction.
  • Sutherland, John 2007, Bestsellers: A Very Short Introduction.
  • Swirski, Peter 2005, From Lowbrow to Nobrow.
  • Gelder, Ken 2004, Popular Fiction: The Logics and Practices of a Literary Field.

Osallistuminen keskusteluihin ja kirjalliset kotitehtävät.

Asteikkona 0–5. Kriteereinä ovat keskeisten sisältöjen hallitseminen ja soveltaminen kirjallisissa tehtävissä.

Opintojakson suoritustapoja ovat luentokurssi, luentopraktikum, kirjatentti tai essee. Kurssi toteutetaan yhden periodin kestävänä kurssina.