Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.1.2018 at 12:00 - 7.1.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 17.1.2018
09:15 - 11:45
Wed 24.1.2018
09:15 - 11:45
Wed 31.1.2018
09:15 - 11:45
Wed 7.2.2018
09:15 - 11:45
Wed 14.2.2018
09:15 - 11:45
Wed 21.2.2018
09:15 - 11:45

Other teaching

17.01. - 21.02.2018 Wed 09.15-11.45
Marjukka Kenttälä
Teaching language: Finnish
16.01. - 20.02.2018 Tue 09.15-11.45
Marja Suojala
Teaching language: Finnish
17.01. - 24.01.2018 Wed 10.15-11.45
28.02.2018 Wed 10.15-11.45
Kimmo Svinhufvud
Teaching language: Finnish
22.01. - 26.02.2018 Mon 09.15-11.45
Marjukka Kenttälä
Teaching language: Finnish
18.01. - 22.02.2018 Thu 09.15-11.45
Kimmo Svinhufvud
Teaching language: Finnish
16.01. - 20.02.2018 Tue 09.15-11.45
Marjukka Kenttälä
Teaching language: Finnish
18.01. - 25.01.2018 Thu 10.15-11.45
22.02.2018 Thu 10.15-11.45
Marjukka Kenttälä
Teaching language: Finnish
17.01. - 21.02.2018 Wed 10.15-12.45
Hanna Kosonen
Teaching language: Finnish
17.01. - 21.02.2018 Wed 13.15-15.45
Hanna Kosonen
Teaching language: Finnish
18.01.2018 Thu 10.15-12.45
08.02.2018 Thu 10.15-12.45
01.03.2018 Thu 10.15-12.45
Hanna Kosonen
Teaching language: Finnish
17.01. - 21.02.2018 Wed 09.15-11.45
Hanna Vänskä
Teaching language: Finnish
16.01. - 23.01.2018 Tue 12.30-14.00
06.02.2018 Tue 12.30-14.00
Marja Suojala
Teaching language: Finnish
19.01.2018 Fri 09.15-11.45
02.02.2018 Fri 09.15-11.45
Marja Suojala
Teaching language: Finnish

Description

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat
Eläinlääketieteen kandiohjelma
Farmaseutin koulutusohjelma
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Kemian, geotieteiden ja maantieteen koulutusohjelmat
Ympäristötieteiden ja molekyylibiotieteiden koulutusohjelmat

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida
 • hallitsee lähteiden käytön
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

Opintojakso suoritetaan ennen kandidaatintyön tekemistä tai viimeistään sen aikana, kuitenkin aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Koulutusohjelma voi määritellä ajankohdan tarkemmin.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet
 • työelämän kirjoittaminen
 • referointi, kommentointi ja argumentointi
 • lähteiden käyttö
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.

Kielijelppi-verkkomateriaali, ks. www.kielijelppi.fi

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelijalta edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia, josta lähiopetuksen osuus on 20 tuntia. Mikäli opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena eli OMA-kurssina, lähiopetuksen ja muun työskentelyn suhde on erilainen (ks. www.plotti.fi/oma). Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 %:n läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan.

Opintojakso vastaa vuosien 2016-17 opetussuunnitelman opintojaksoja

99190 Akateemisen kirjoittamisen perusteet 1-2 op,

99191 Suomenkielinen kirjallinen viestintä 2 op,

99619 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op

ja 79910 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op.