Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, jotka kokevat kielenoppimisen haasteellisena esimerkiksi kielipelon ja/tai oppimisvaikeuksien vuoksi.

Kurssi soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi vieraan kielen kurssiksi.

Lähtötaso CEFR B2. Tutustu tästä (pdf) Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin.

ALMS-oppimisympäristössä järjestettävän kurssin päätavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa oppia, opiskella ja käyttää englantia sekä henkilökohtaisesti merkityksellisissä että opiskeluun ja työelämään liittyvissä tilanteissa. Opiskelija kehittää itseään englannin taidoissa kohti itsenäistä ja spontaania kielenkäyttötaitoa. Tavoitteena on myös, että opiskelija ottaa haltuunsa oman oppimisprosessinsa eli hän

 • miettii oppimistarpeitaan
 • asettaa tavoitteet oppimiselleen
 • valitsee lähestymistavat
 • suunnittelee ja toteuttaa suunnitelmansa
 • arvioi realistisesti oppimisprosessiaan ja kielitaitoaan

Vaihtelee tiedekunnittain.

Opiskelija tekee opettajan tuella yksilöllisen oppimissuunnitelman, jossa huomioi omat erityistarpeensa ja tapansa oppia vierasta kieltä. Ryhmätapaamisissa ja yksilöllisissä ohjauskeskusteluissa pohditaan mm.

 • oppimishistoriaa ja sen vaikutuksia omaan oppijaidentiteettiin
 • kielipelon voittamisen keinoja
 • oman oppimisen reflektoinnin tapoja, esim. oppimispäiväkirjaa
 • oppimisen ja taitojen realistista itsearviointia
 • kielen käyttöä ja kehittämistä yhdessä toisten (opiskelijoiden) kanssa
 • oppimis- ja opiskelutaitoja

Oppimateriaalit riippuvat yksilöllisestä suunnitelmasta.

Hyväksytty/hylätty.

Yksilöllisissä ohjaustapaamisissa arvioidaan omien tavoitteiden saavuttamista, taitojen kehittymistä ja rohkeuden kasvamista yhdessä opettajan kanssa

Opettaja valitsee kurssin osallistujat kysymyksiin annettujen vastausten perusteella.

Kerro lyhyesti (max. 200 sanaa) miksi haluat tälle englannin kurssille. Millaisia aiemmat oppimiskokemuksesi ovat? Mikä vieraan kielen opiskelussa on Sinusta hankalaa? Kuinka kauan olet opiskellut englantia ja millaiset taitosi omasta mielestäsi ovat? Mikä luokkahuonetilanteissa pelottaa? Miksi oman tiedekunnan kurssi ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta? Milloin aloitit yliopisto-opintosi? Oletko hakenut kurssille aiemminkin?

Voit vastata kysymyksiin kirjautumalla tälle Moodle-alueelle. Kurssiavain: eneri

Huom! Muistathan ilmoittautua kurssille myös WebOodissa (alla).

ALMS-kursseilla kielityötä on yhteensä 108h.

Leena Karlsson

Korvaa kurssin 99501Eri English Academic & Professional Skills: Reading, Writing & Spoken Communication