Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.12.2019 at 12:00 - 12.1.2020 at 23:59

Description

Helsingin yliopiston ruotsinkieliset opiskelijat.

Lähtötaso CEFR B1 (pdf)

Korvaavaa koetta suositetaan vain kaksikielisille (suomi–ruotsi).

Jos olet epävarma kielitaitotasostasi, ota yhteyttä opettajaan: hanna.vanska(at)helsinki.fi

Opintosuorituksen jälkeen

  • osaat kirjoittaa erilaisia omaan alaasi, opiskeluun ja ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tekstejä
  • osaat lukea oman alasi tekstejä ja keskustella ja kirjoittaa niiden pohjalta
  • hallitset suomen kielen perusrakenteet.

Kolmannelta lukukaudelta alkaen.

Kurssin aikana opiskelet kieltä

  • lukemalla omaan alaan, opiskeluun ja ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tekstejä
  • kirjoittamalla ja keskustelemalla lukemistasi teksteistä ja muista teemoista
  • antamalla vertaispalautetta ja harjoittelemalla prosessikirjoittamista.

Korvaavassa kokeessa osoitat

  • oman alan sanaston tuntemusta
  • tieteellisten ja ammatillisten tekstilajien osaamista
  • suomen kielen rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa sekä sujuvuutta.

Korvaavaan kokeeseen ilmoittaudutaan WebOodissa vain koodilla KK-FINMU, mutta sen yhteydessä suoritetaan sekä toisen kotimaisen kielen suullinen (KK-FINMU, 2 op) että kirjallinen (KK-FINSK, 1 op) taito.

Koe on kokonaisuus, joka koostuu ennakkotehtävästä, Moodlessa tehtävästä kirjallisesta kokeesta ja suullisesta kokeesta. Kokeen osat suoritetaan tässä järjestyksessä, eikä yksittäisiä osia voi suorittaa erikseen.

Ohjeistus ja linkki kokeen Moodleen lähetetään WebOodissa ilmoitettuun sähköpostiin viikkoa ennen kirjallisen kokeen tehtävien avautumista. Opiskelija pitää itse huolta siitä, että on saanut tarvittavan infon.

Ennakkotehtävä palautetaan kokeen Moodleen viimeistään päivää ennen kirjallisen kokeen tehtävien avautumista. Jos ei ole tehnyt ennakkotehtävää ajoissa, ei voi osallistua kokeen muihin osiin!

Kirjallisen kokeen tehtävät tehdään Moodlessa 48 tunnin sisällä, ja ne avautuvat kokeen ensimmäisenä päivänä.

Suullinen koe suoritetaan erikseen varattavana aikana. Aika varataan Moodlessa. Suullisessa kokeessa käydään myös läpi kirjallisen osan tehtävät.

Katso myös korvaavan kokeen FAQ (pdf).

Kurssi: Tunnilla jaettava materiaali ja verkkomateriaali.

Korvaava koe: Verkkomateriaali, josta kokeeseen ilmoittautunut saa tiedon sähköpostiinsa viikkoa ennen kirjallisen kokeen tehtävien avautumista. Opiskelija pitää itse huolta siitä, että on saanut tarvittavan infon.

Opintojaksossa suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan kumpikin erikseen asteikolla hyvä CEFR B2 – tyydyttävä CEFR B1.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen osoittaa opiskelijan saavuttaneen suomen kielen taidon, joka lain (424/2003) ja asetuksen (481/2003) mukaan vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta.

Kurssi TAI sen korvaava koe, joka koostuu ennakkotehtävästä, Moodlessa tehtävästä kirjallisesta kokeesta ja suullisesta kokeesta.

Kurssin tai korvaavan kokeen yhteydessä suoritetaan sekä toisen kotimaisen kielen suullinen (KK-FINMU, 2 op) että kirjallinen (KK-FINSK, 1 op) taito.

Kaikki korvaavan kokeen ohjeistus tulee WebOodissa ilmoitettuun sähköpostiin viikkoa ennen kirjallisen kokeen tehtävien avautumista. Lue tarkempi koeinfo korvaavan kokeen WebOodi-sivulta.

Katso myös korvaavan kokeen FAQ (pdf).

Kuulustelut syyskuu ja tammikuu: Hanna Vänskä, hanna.vanska(at)helsinki.fi

Kuulustelut marraskuu ja huhtikuu: Anna-Maria Peltomäki, anna-maria.peltomaki(at).helsinki.fi