Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

HUOM! Opintojakso toteutetaan neljännessä periodissa itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina. Kurssin Moodle: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=38512. Pyydä opettajalta sähköpostitse kurssiavain Moodletilaan (tessa.horila@helsinki.fi).

Enrol
3.3.2020 at 12:00 - 6.3.2020 at 12:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
08:15 - 11:45
Tue 10.3.2020
14:15 - 17:45
Mon 16.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 23.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 30.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 20.4.2020
10:15 - 13:45

Other teaching

10.03.2020 Tue 08.15-11.45
10.03.2020 Tue 14.15-17.45
17.03. - 24.03.2020 Tue 12.15-13.45
07.04.2020 Tue 12.15-13.45
22.04.2020 Wed 08.15-11.45
Tessa Horila
Teaching language: Finnish
10.03.2020 Tue 08.15-11.45
10.03.2020 Tue 14.15-17.45
16.03.2020 Mon 12.15-13.45
23.03. - 30.03.2020 Mon 12.15-13.45
17.04.2020 Fri 10.15-13.45
Tessa Horila
Teaching language: Finnish
10.03.2020 Tue 08.15-11.45
10.03.2020 Tue 14.15-17.45
16.03. - 30.03.2020 Mon 14.15-15.45
20.04.2020 Mon 10.15-13.45
Tessa Horila
Teaching language: Finnish
10.03.2020 Tue 08.15-11.45
10.03.2020 Tue 14.15-17.45
11.03. - 18.03.2020 Wed 10.15-11.45
01.04.2020 Wed 10.15-11.45
08.04.2020 Wed 08.15-11.45
Tessa Horila
Teaching language: Finnish
10.03.2020 Tue 08.15-11.45
10.03.2020 Tue 14.15-17.45
13.03.2020 Fri 10.15-11.45
03.04.2020 Fri 10.15-11.45
21.04.2020 Tue 08.15-11.45
Tessa Horila
Teaching language: Finnish

Description

Humanistisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta
  • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä
  • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

Opintojakso on hyvä ajoittaa sellaiseen opintojen vaiheeseen, jossa se parhaiten tukee pää- tai sivuaineopintoihin liittyviä puheviestintätehtäviä (alustukset, esitelmät, puheenvuorot, ryhmätyöskentely jne.) tai työelämään tutustumista, kuten harjoittelussa.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

  • suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa
  • esiintymistaito ja seminaarikeskustelutaidot
  • ryhmä- ja yhteistyötaidot
  • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • kuunteleminen ja argumentointi " äänenkäyttö.

Sovitaan erikseen.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

Ensisijaisesti valmistuville opiskelijoille.

Opintojakson kokonaistyömäärä on 27 tuntia. Lähiopetuksen ja muun työskentelyn määrä vaihtelee opintojakson toteutustavan mukaan. Läsnäolovelvoite on vähintään 75 % tai vastaava opintojakson toteutustavasta riippuen.

Opintojakso vastaa Kasvatustieteeellisen tiedekunnan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op ja Humanistisen tiedekunnan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa YY12 Puheviestintä, 2 op. Näiden tutkintovaatimusten mukasesti opiskelelvalle rekisteröidään Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op ja Humanistisessa tiedekunnassa YY12 Puheviestintä, 2 op.