Kuva: Pixabay

Tervetuloa kurssille

Opintojaksolla perehdytään puheviestinnän ilmiöihin ja käsitteisiin sekä kehitetään omaa osaamista opiskelun ja työelämän tarpeisiin monipuolisten harjoitusten ja palautteen avulla.

Enrol
26.2.2018 at 12:00 - 4.3.2018 at 23:59

Interaction

Kurssin opettajan Riikka Järvelän saat kiinni sähköpostitse riikka.jarvela(at)helsinki.fi. Kurssilla on Moodle, jonka salasanan saat aloitusluennolla.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 12.3.2018
12:00 - 16:00
Fri 16.3.2018
10:00 - 14:00

Other teaching

12.03. - 26.03.2018 Mon 09.00-12.00
09.04.2018 Mon 09.00-12.00
16.04.2018 Mon 08.00-12.00
Riikka Järvelä
Teaching language: Finnish
13.03. - 27.03.2018 Tue 09.00-12.00
10.04.2018 Tue 09.00-12.00
17.04.2018 Tue 08.00-12.00
Riikka Järvelä
Teaching language: Finnish
13.03. - 27.03.2018 Tue 12.00-15.00
10.04.2018 Tue 12.00-15.00
17.04.2018 Tue 12.00-16.00
Riikka Järvelä
Teaching language: Finnish

Material

Materiaalit löydät Moodlesta.

Conduct of the course

TOTEUTUS (opiskelijan työtä 52 tuntia)

• Yhteinen luento 4 ot

• Harjoitusryhmät opettajan kanssa 16 ot 4x3 ja 1x4 ot

• Itsenäinen pienryhmätoiminta 12 ot
-neljän hengen pienryhmät muodostetaan ensimmäisellä harjoituskerralla
-ryhmät toimivat itseohjautuvasti tekemällä viikoittain Moodlen tehtävät ja palauttamalla niihin liittyvän raportin
-ryhmät sopivat itse tapaamisaikansa, toimintatapansa ja asettavat itselleen tavoitteet
-jokainen ryhmäläinen toimii yhden tapaamisen vastuuhenkilönä

• Itsenäinen työskentely 20 ot
-valmistautuminen tapaamisiin
-Moodlen videotallenteisiin ja materiaaliin tutustuminen
-Pienryhmätoiminnan valmisteleminen
-Ryhmäesityksen valmisteleminen viimeiselle kerralle

Description

Humanistisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta
 • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä
 • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

Opintojakso on hyvä ajoittaa sellaiseen opintojen vaiheeseen, jossa se parhaiten tukee pää- tai sivuaineopintoihin liittyviä puheviestintätehtäviä (alustukset, esitelmät, puheenvuorot, ryhmätyöskentely jne.) tai työelämään tutustumista, kuten harjoittelussa.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

 • suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa
 • esiintymistaito ja seminaarikeskustelutaidot
 • ryhmä- ja yhteistyötaidot
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • kuunteleminen ja argumentointi
 • äänenkäyttö.

Sovitaan erikseen.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kurssi muodostuu seuraavasti:

1) Luento

 • Kurssin aloitusluentoja järjestetään kaksi: 12.3. (klo 12-16) ja 16.3. (klo 10-14). Voit osallistua kummalle tahansa luennosta, sillä ne ovat saman sisältöisiä.
 • Luennolle osallistuminen on pakollinen osa kurssia.

2) Harjoitusryhmä

 • Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan, kuten Kielikeskuksen muillekin kursseille/ryhmiin. Ks.tarkemmat ohjeet.

Opintojakso vastaa Kasvatustieteeellisen tiedekunnan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op ja Humanistisen tiedekunnan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa YY12 Puheviestintä, 2 op. Näiden tutkintovaatimusten mukasesti opiskelelvalle rekisteröidään Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op ja Humanistisessa tiedekunnassa YY12 Puheviestintä, 2 op.