Kuva Pixabay

TERVETULOA KURSSILLE

Enrol
2.1.2019 at 12:00 - 6.1.2019 at 23:59

Interaction

Kurssin viestintä tapahtuu Moodlessa. Saat salasanan sinne ensimmäisellä luennolla. Kurssin opettajana toimii Riikka Järvelä (riikka.jarvela(at)helsinki.fi)

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 18.1.2019
10:15 - 13:45
Mon 21.1.2019
12:15 - 15:45

Other teaching

25.01. - 01.02.2019 Fri 09.15-11.45
15.02. - 15.02.2019 Fri 09.15-11.45
22.02. - 22.02.2019 Fri 09.15-11.45
01.03. - 01.03.2019 Fri 08.15-11.45
Riikka Järvelä
Teaching language: Finnish
22.01. - 12.02.2019 Tue 09.15-11.45
19.02. - 19.02.2019 Tue 08.15-11.45
Riikka Järvelä
Teaching language: Finnish
24.01. - 31.01.2019 Thu 09.15-11.45
14.02. - 14.02.2019 Thu 09.15-11.45
21.02. - 21.02.2019 Thu 09.15-11.45
28.02. - 28.02.2019 Thu 08.15-11.45
Riikka Järvelä
Teaching language: Finnish

Material

Materiaalit löytyvät Moodlesta.

Conduct of the course

Toteutus (opiskelijan työtä 52 tuntia)

Yhteinen luento 4 ot

Harjoitusryhmät 16 ot 4x3 ja 1x4 ot (16 opiskelijaa ryhmässä) tiistain ryhmissä ja perjantain ryhmässä 4x4 ot harjoitusryhmät

sekä opettajan kanssa sovittu 1 ot tapaaminen videotalleenteen katsomiseksi pienryhmissä.

Pienryhmätoiminta 12 ot

-neljän hengen pienryhmät muodostetaan ensimmäisellä harjoituskerralla
-ryhmät toimivat itseohjautuvasti tekemällä tehtävät ja palauttamalla niihin liittyvän raportin
-ryhmät sopivat itse tapaamisaikansa, toimintatapansa ja asettavat itselleen tavoitteet
-jokainen ryhmäläinen toimii yhden tapaamisen johtajana ja fasilitoijana

Itsenäinen työskentely 20 ot

-valmistautuminen tapaamisiin
-Moodlen videotallenteisiin ja materiaaliin tutustuminen
-Pienryhmätoiminnan valmisteleminen
-Ryhmäesityksen valmisteleminen viimeiselle kerralle (ks. erillinen ohje) sekä tehtäviin valmistutuminen

Description

Humanistisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta
 • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä
 • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

Opintojakso on hyvä ajoittaa sellaiseen opintojen vaiheeseen, jossa se parhaiten tukee pää- tai sivuaineopintoihin liittyviä puheviestintätehtäviä (alustukset, esitelmät, puheenvuorot, ryhmätyöskentely jne.) tai työelämään tutustumista, kuten harjoittelussa.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

 • suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa
 • esiintymistaito ja seminaarikeskustelutaidot
 • ryhmä- ja yhteistyötaidot
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • kuunteleminen ja argumentointi
 • äänenkäyttö.

Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kurssi muodostuu seuraavasti:

1) Luento

 • Kurssin aloitusluentoja järjestetään kaksi: 18.1. (klo 10-14) ja 21.1. (klo 12-16). Voit osallistua kummalle tahansa luennosta, sillä ne ovat saman sisältöisiä.
 • Luennolle osallistuminen on pakollinen osa kurssia.

2) Harjoitusryhmä

 • Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan, kuten Kielikeskuksen muillekin kursseille/ryhmiin. Ks.tarkemmat ohjeet.

Sovitaan erikseen.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia. Lähiopetuksen ja muun työskentelyn määrä vaihtelee opintojakson toteutustavan mukaan. Läsnäolovelvoite on vähintään 75 % tai vastaava opintojakson toteutustavasta riippuen.

Opintojakso vastaa Kasvatustieteeellisen tiedekunnan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op ja Humanistisen tiedekunnan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa YY12 Puheviestintä, 2 op. Näiden tutkintovaatimusten mukasesti opiskelelvalle rekisteröidään Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op ja Humanistisessa tiedekunnassa YY12 Puheviestintä, 2 op.