Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
24.2.2020 at 12:00 - 1.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
12:15 - 15:45
Fri 13.3.2020
10:15 - 13:45
Tue 17.3.2020
09:15 - 11:45
Tue 24.3.2020
09:15 - 11:45
Tue 31.3.2020
09:15 - 11:45
Tue 7.4.2020
09:15 - 11:45
Tue 21.4.2020
08:15 - 11:45

Other teaching

09.03.2020 Mon 12.15-15.45
13.03.2020 Fri 10.15-13.45
17.03. - 07.04.2020 Tue 09.15-11.45
21.04.2020 Tue 08.15-11.45
Riikka Järvelä
Teaching language: Finnish
09.03.2020 Mon 12.15-15.45
13.03.2020 Fri 10.15-13.45
18.03. - 08.04.2020 Wed 10.15-12.45
22.04.2020 Wed 09.15-12.45
Riikka Järvelä
Teaching language: Finnish
09.03.2020 Mon 12.15-15.45
13.03.2020 Fri 10.15-13.45
19.03. - 02.04.2020 Thu 10.15-12.45
16.04.2020 Thu 10.15-12.45
23.04.2020 Thu 09.15-12.45
Riikka Järvelä
Teaching language: Finnish

Description

Humanistisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta
  • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä
  • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

Opintojakso on hyvä ajoittaa sellaiseen opintojen vaiheeseen, jossa se parhaiten tukee pää- tai sivuaineopintoihin liittyviä puheviestintätehtäviä (alustukset, esitelmät, puheenvuorot, ryhmätyöskentely jne.) tai työelämään tutustumista, kuten harjoittelussa.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

  • suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa
  • esiintymistaito ja seminaarikeskustelutaidot
  • ryhmä- ja yhteistyötaidot
  • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • kuunteleminen ja argumentointi
  • äänenkäyttö.

Sovitaan erikseen.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

Kurssin aloitusluentoja järjestetään kaksi: 9.3. (klo 12-16) ja 13.3. (klo 10-14). Voit osallistua kummalle tahansa luennosta, sillä ne ovat saman sisältöisiä.

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia. Lähiopetuksen ja muun työskentelyn määrä vaihtelee opintojakson toteutustavan mukaan. Läsnäolovelvoite on vähintään 75 % tai vastaava opintojakson toteutustavasta riippuen.

Opintojakso vastaa Kasvatustieteeellisen tiedekunnan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op ja Humanistisen tiedekunnan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa YY12 Puheviestintä, 2 op. Näiden tutkintovaatimusten mukasesti opiskelelvalle rekisteröidään Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op ja Humanistisessa tiedekunnassa YY12 Puheviestintä, 2 op.