Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Kurssi on tarkoitettu niille valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, jotka jännittävät viestintää.

Olet hakemassa esiintymistä ja vuorovaikutustilanteita jännittäville suunnatulle kurssille. Kurssi korvaa tavallisen suoritustavan luennot ja ryhmät, sinun EI siis tarvitse erikseen osallistua muiden KK-PUVU1OP tai KK-PUVU2OP -kursien opetukseen, jos suoritat tämän vaihtoehdon.

Paikkoja tälle kurssille on rajoitetusti ja valinnat tehdään lyhyen ennakkotietokyselyn perusteella. Tällöin voimme valita ryhmään ne opiskelijat, joiden arvioimme eniten hyötyvän juuri tästä kurssista. Vain kurssin opettajat näkevät ja käsittelevät vastauksiasi. Tiedot säilytetään kurssin loppuun asti, minkä jälkeen tiedot poistetaan.

Pääset vastaamaan kysymyksiin kirjautumalla tälle Moodle-alueelle. Kurssiavain on v1estintavarmuus

Moodle-alueella sinulta kysytään seuraavat kysymykset:

1. Missä vaiheessa opintosi ovat?

 1. Millaiset tilanteet jännittävät opiskelussasi erityisesti?
 2. Millä tavoin jännittäminen on haitannut opiskeluasi?


HUOM! Muistathan ilmoittautua kurssille myös Weboodissa ja vastata Moodlessa kysymyksiin ilmoittautumisviikon loppuun mennessä. Vain molemmat tekemällä olet mukana kurssilaisia valittaessa. Kaikille kyselyyn vastanneille ilmoitetaan sähköpostitse, ovatko he päässeet kurssille.

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta
 • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä
 • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

Opintojakso on hyvä ajoittaa sellaiseen opintojen vaiheeseen, jossa se parhaiten tukee pää- tai sivuaineopintoihin liittyviä puheviestintätehtäviä (alustukset, esitelmät, puheenvuorot, ryhmätyöskentely jne.) tai työelämään tutustumista, kuten harjoittelussa.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

 • suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa
 • esiintymistaito ja seminaarikeskustelutaidot
 • ryhmä- ja yhteistyötaidot
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • kuunteleminen ja argumentointi
 • äänenkäyttö.

Sovitaan erikseen.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia. Lähiopetuksen ja muun työskentelyn määrä vaihtelee opintojakson toteutustavan mukaan. Läsnäolovelvoite on vähintään 75 % tai vastaava opintojakson toteutustavasta riippuen.

Opintojakso vastaa Kasvatustieteeellisen tiedekunnan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op ja Humanistisen tiedekunnan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa YY12 Puheviestintä, 2 op. Näiden tutkintovaatimusten mukasesti opiskelelvalle rekisteröidään Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 2 op ja Humanistisessa tiedekunnassa YY12 Puheviestintä, 2 op.